Bonzi Personligt Stöd AB

26 lediga jobb

BonZi personligt stöd har funnits sedan 2011. Idag är det 6 stycken som arbetar på kontoret och utöver det har vi över 200 personer som arbetar som personliga assistenter, boendestödjare eller ledsagare eller avlösare. Vi utför insatser till kunder som har personlig assistans enligt LSS eller Assistansersättning enligt SFB i hela stor-Stockholm. Vi utför även ledsagarservice och avlösarservice till de personer som är beviljade någon av dessa insatser inom Stockholm stad och Nacka kommun. Vi utför boendestöd till personer med begåvningsmässiga- och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i Nacka kommun.

Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder

   200-499

Här finns vi