Bodens Energi AB

Bodens Energi är en energikoncern som ägs av Bodens kommun där fjärrvärme, elhandel, elproduktion och administration bedrivs i moderbolaget Bodens Energi AB. Det helägda dotterbolaget Bodens Energi Nät AB svarar för elnätet samt viss entreprenad- och bredbandsverksamhet i kommunen.

Antal anställda: 50-99
Bodens Energi AB

Här finns vi