Bambi Ekonomisk Fören

7 lediga jobb

Vi strävar efter att vara en bra arbetsgivare som erbjuder goda anställningsvillkor. Vi har kollektivavtal och samarbetar med Kommunal för att höja statusen på arbete inom stöd och service och omsorg. Vi följer självklart de lagar och regler som finns inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

Vi vill skapa en personlig relation till alla medarbetare. Du ska som medarbetare känna dig bekväm och trygg i att vända dig till oss på kansliet.

Vi erbjuder alla medarbetare handledning i yrkesrollen, både individuellt och i grupp.

Självklart har alla medarbetare rätt till friskvårdsersättning.

Bambi är ett kooperativ och företagsformen är ekonomisk förening. Det innebär att vi driver företaget affärsmässigt och strävar efter att göra ett överskott men att det inte delas ut. Allt överskott (vinst) stannar i företaget och kommer medlemmar och medarbetare till nytta genom i form av utveckling av nya verksamheter och kompetens- och kvalitetshöjning. 

Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder

   200-499

Här finns vi