Bärkraft Assistans AB

8 lediga jobb hos Bärkraft Assistans AB just nu.

Vi arbetar med assistans för barn, ungdomar och vuxna som har funktionsnedsättningar som ger rätt till personlig assistans enligt LSS.

Vi strävar efter att med hjälp av rätt personal, utbildning och handledning ge en assistans som gör att varje individ fullt ut kan leva sitt liv på sina villkor. Lagstiftningen talar om att leva ett liv som andra. För oss innebär det att man har möjligheten att själv forma sitt liv och välja hur man vill leva det.

Vi har specialistkunskaper inom autism och arbetar ofta inspirerat av son-rise och lågaffektivt bemötande.

Vi har cirka 20 kunder och 100 anställda spridda över landet. 

Antal anställda: 50-99
Hemsida: www.barkraft.se
Bärkraft Assistans AB

Här finns vi