Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för åtdragning, nitning, sammanfogning, kvalitetssäkring, materialavverkning samt mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och verkstadsindustrierna, underhåll och fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike, Japan och Ungern. 

Tillverkning av motordrivna handverktyg

   1 000-1 499