Assistans Kompetens i Sverige AB

Vi har tillsammans med våra funktionshindrade och assistenter utvecklat ett helhetsföretag genom att vi alltid lyssnat på hur vi kan bli bättre.

Vi är idag en arbetsgivare som betalar löner mellan (130-170:-/ tim exklusive OB och Sem) Många är kvar sedan starten 2010 och har därmed en hög timlön. I många fall har vi även ett förhöjt schablonbelopp på många av våra kunder.

Företaget har inget krav att det ska gå med vinst.

Vi finns i dagsläget över hela landet från Över-Torneå ner till Ystad.

Vi har kontor i Stockholm och Visby.

Det vi också har är Personal & Kundansvariga som finns placerade på lite olika ställen runt om i landet.

Vi har ingen ambition om att bli störst, utan däremot bli det seriösaste och mest kvalitativa bolaget med förmågan att vara kostnadseffektiva.

Alla våra chefer har arbetat själva som personliga assistenter, så vi vet hur verkligheten ser ut.

Vi har även kollektivavtal

Vi har dygnet runt jour.

Vi tar för övrigt enbart 6 % i administration.

Vi är IFA godkända

Antal anställda: 200-499
Assistans Kompetens i Sverige AB

Här finns vi