Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Vår viktigaste uppgift är att sammanföra dem som behöver anställa med dem som söker jobb. Genom att skapa mötesplatser mellan arbetsgivare och arbetssökande bidrar vi till en väl fungerande arbetsmarknad.

Som myndighet får vi vårt uppdrag från riksdag och regering. Vi är cirka 10 000 som jobbar på Arbetsförmedlingen inom ett antal olika yrkesområden. Merparten av oss är arbetsförmedlare, men vi är även psykologer, it-specialister, utredare, arbetsterapeuter, socialkonsulenter med mera.

Antal anställda: 10 000-
Arbetsförmedlingen

Här finns vi