Aliby Consulting AB

11 lediga jobb

IT Management är vårt huvudspår, i det lägger vi specialister såväl som ledare som förstår vad det innebär att driva utvecklingen i bolag som har sin grund i IT/ teknik och/eller är beroende av dito. Ofta uppstår dessa behov som en effekt av pågående digitalisering. Vi vill helst inte låsa oss i specifika roller då det jag beskriver ovan kan kräva olika roller vid olika tillfällen, dock så redogör vi gärna för de vanligaste förekommande rollerna som våra kunder har efterfrågat den senaste tiden:

Produktägare, systemägare, systemförvaltare, arkitekterSystemutvecklare, lead developers, design/UX/UIProjektledare, programledare och andra roller som uppstår i projektstyrda verksamheterMarketing automation manager, e-commerce specialistDataanalytiker, Data Scientist, BI, AIAgil coach, change manager, management (från mellanchefer till CEO, COO, CIO, CTO, CDO mfl)QA, testledare, kravledare, IT-säkerhet

Vill du veta mer kontakta gärna Eric Mannheimer på 0706 29 68 08

Arbetsförmedling och rekrytering

   5-9

Här finns vi