Aleo Care AB

Aleo är en privat utförare med mångårig erfarenhet inom hemtjänst. Vi är verksamma i Täby och Vallentuna kommun. Vi erbjuder tjänster såsom hemtjänst, avlösning, ledsagning samt övriga hushållsnära tjänster. Grundtanken i vår verksamhet är att kunden själv utformar sin hemtjänst och alltid blir bemött med respekt. Vi arbetar även med kontinuitet för att skapa trygghet för våra kunder.


Hemtjänsten är tillgänglig alla veckans dagar för sina kunder mellan 07.00-22.00

Antal anställda: 20-49
Hemsida: www.aleocare.se
Aleo Care AB

Här finns vi