Agustagården AB

Agustagården är ett nystatart hvb hem för ungdomar 15 - 19 år.

Vår utgångspunkt är att alla människor kan utvecklas och vill göra rätt. För att vilja förändra sin situation krävs det tro, tillit och motivation.

Förändringsarbete kräver tid och för att våga krävs det mod men framför allt krävs det tillit till att det faktiskt är möjligt. Vi arbetar för att skapa tydliga mål som är uppnåbara för ungdomarna. Om man lyckas och får positiv effekt av förändring skapar det motivation för att fortsätta utvecklas.

Vår verksamhetsidé är att vara första steget i en utvecklingsprocess. Att bo på HVB ska vara ett startskott för att komma vidare. Vår behandling bygger på att under placering lära sig nya sätt att hantera sig själv, att bygga framtidstro och självförtroende. Dock ska dessa kunskaper omsättas i annan miljö och det är fokus under hela behandlingen.

För mer info besök agustahvb.se

Antal anställda: 1-4
Hemsida: agustahvb.se
Agustagården AB

Här finns vi