Accepta Vi AB

2 lediga jobb hos Accepta Vi AB just nu.

Accepta Vi är latin och betyder ”ta makten” vilket syftar till att möjliggöra för individer och grupper att ta makten över sin egen vardag, sina egna liv samt skapa sina egna möjligheter. Accepta Vi bedriver verksamhet och projekt ämnade att stötta, stärka samt möjliggöra för individer och grupper att närma sig samhälle och arbetsliv. 


Vår verksamhet bygger på engagemang, meningsfullhet, delaktighet och självbestämmande. Alla som deltar i våra verksamheter ska uppleva att de utvecklas som individer i arbetslivet och samhället i stort. All verksamhet utgår från ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.


Antal anställda: 20-49
Hemsida: acceptavi.se
Accepta Vi AB

Här finns vi