AB Varmförzinkning

AB Varmförzinkning är ett familjeföretag verksamt inom stål och zink sedan 1960. Kontor och fabrik finns i Smålandsstenar och härifrån utvecklar, tillverkar, säljer vi varmförzinkade stålprodukter med inriktning mot infrastruktursektorn.

Från råmaterial till färdig produkt tillverkas belysningsstolpar, master, portaler, skyddsräcken, bullerskydd samt viss legoproduktion, allt samlat under ett och samma tak.

Våra kunder finns i huvudsak inom områdena belysning, telekom, trafikskydd och kraftöverföring. Vår personal är engagerad och har en väl anpassad kompetens.

Antal anställda: 50-99
AB Varmförzinkning

Här finns vi