Vårdlänken Bemanning & Rekrytering hyr ut och rekryterar kompetent och kvalificerad personal så som socionomer, sjuksköterskor, läkare, interimschefer, psykologer, beteendevetare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, behandlingsassistenter, sekreterare, undersköterskor, personliga assistenter samt övrig vård- och omsorgspersonal.

Det gör oss till helhetsleverantör inom vård, omsorg och socialt arbete.

Personaluthyrning

   20-49