Örebro Pastorat

3 lediga jobb hos Örebro Pastorat just nu.

Svenska kyrkan i Örebro pastorat består av åtta församlingar som tillsammans rymmer ett rikt och omväxlande gudstjänstliv, 15 kyrkor eller kapell, cirka 35 körer, ett stort konsertutbud – men också ett omfattande pedagogiskt och socialt arbete, för alla åldrar.

Vi administrerar begravningsverksamheten och svarar för underhåll och förvaltning av pastoratets tolv kyrkogårdar och vårt krematorium.

Örebro pastorat är arbetsgivare åt närmare 300 personer, varav hälften är tillsvidareanställda. Vi har också över 1000 ideella medarbetare som på olika sätt engagerar sig i kyrkan – och vi vill gärna bli fler.

Antal anställda: 200-499
Örebro Pastorat

Här finns vi