LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Lärare i åk F-5 för undervisning på engelska och svenska till Atlasskolan

Antal platser:
Yrkesbenämning: Årskurs 4-6
Publicerad: 2019-10-18
Sista ansökningsdag: 2019-11-17
Stad: Linköping 
Om Utbildningsförvaltningen Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med! Om arbetsplatsen Atlasskolan är en interkulturell F-6 skola som ligger på Garnisonen. Hela området är kulturminnesmärkt och skolan är ett före detta logement. Skolan strävar efter att eleverna ska få hög interkulturell och demokratisk kompetens för att i framtiden kunna verka i en globaliserad värld. Flera av de legitimerade lärarna har internationell bakgrund vilket gör kollegiet både dynamiskt och spännande. På skolan finns två sektioner för elever vars föräldrar vistas tillfälligt i Sverige som gästforskare, specialister inom olika områden eller som är internationella nyckelpersoner inom näringslivet. Undervisningen i dessa sektioner sker på engelska och svenska. Atlasskolan ligger centralt med gångavstånd till det mesta – eklandskapet på Tinnerö, City, Trädgårdsföreningen, Gamla Linköping och Valla friluftsområde för att nämna några. Lokalerna är ändamålsenliga och väl tekniskt utrustade. Arbetsbeskrivning Denna tjänst avser undervisning i den internationella sektionen. Där går elever från många olika länder och det gemensamma språket är engelska. Som lärare i dessa klasser arbetar du med undervisning i olika ämnen men även som assistent till andra undervisande lärare samt stöd till de elever som behöver det inom olika områden. Klasserna är åldersintegrerade och eleverna arbetar på olika nivåer vilket kräver olika former av assistans, stöd och anpassningar inom klasserna. Som lärare ansvarar du för undervisningen i skolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du planerar, genomför och dokumenterar det pedagogiska arbetet i skolan. Du arbetar kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen och kommunicerar detta med eleverna. Kvalifikationer Du som söker har behörighet att undervisa i årskurs F-5. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbete som uppdraget som lärare innebär. Du har god kommunikativ förmåga i tal och skrift både på engelska och svenska. I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med (Lgr11) och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma. Vi söker dig som: - säkerhetsställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara, du följer även upp för att säkerställa att så är fallet - är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen - lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt och lyhört sätt - är trygg och stabil och har välgrundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv - har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar - kommer med nya idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och har en förmåga att omsätta dessa praktiken - värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Information om tjänsten Tillträde: 2020-01-07 Anställningsform: Visstidsanställning t.o.m. 2020-06-30 Sysselsättningsgrad: 75- 100 % Antal lediga befattningar: 1 Ref. nr: 4071 Om Linköpings kommun I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Besök hemsida