LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Barnskötare till Vårdsbergs förskola, Förskolor Åkerbo - Vikariat

Antal platser:
Yrkesbenämning: Barnskötare
Publicerad: 2019-10-18
Sista ansökningsdag: 2019-11-10
Stad: Linköping 
Om Utbildningsförvaltningen Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med! Om arbetsplatsen Vårdsbergs förskola består av en avdelning och ligger lantligt belägen. Här går i dagsläget 19 barn. Förskolor Åkerbo sträcker sig mellan Bankekind via Vårdsberg, Askeby, Linghem, Örtomta upp till Gistad med sammanlagt 10 förskolor. Förskolor Åkerbo knyts samman via expeditionen i Linghem där rektor, biträdande rektorer, specialpedagog och administration finns. Utvecklingsfokus för Förskolor Åkerbo 2019-2020 som en del av Linköpings kommuns arbete för att bli främsta skolkommun 2022 har Förskolor Åkerbo valt följande utvecklingsfokus med start augusti 2019: • Samtliga avdelningar arbetar fram 8 basmiljöer med en tydlig progression utifrån ålder och intresse #förvarjebarn • Samtliga arbetslag arbetar utifrån förhållningssättet lågaffektivt bemötande för att möta varje barn #förvarjebarn • Våra miljöer genomsyras av alternativ kommunikation. All personal har en medvetenhet och använder alternativ kommunikation som arbetssätt och förhållningssätt #förvarjebarn Vi tror på det kompetenta barnet som söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel och utforskande men också genom att samspela, samtala och reflektera tillsammans med andra. Pedagogerna är närvarande och vi undersöker och lär tillsammans med barnen. Fokus ligger på lärprocessen och ett lustfyllt lärande, inte på resultatet. Vi värnar om barnens integritet och trygghet Vi har en väl utvecklad modell för systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation som skapar förutsättningar för alla medarbetare till stor delaktighet och utveckling av verksamheten. Arbetsbeskrivning Som barnskötare ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du kontinuerligt och systematisk dokumentera, analysera och utvärdera det pedagogiska arbetet i förskolan för att utveckla förskolans kvalité. Vi vill att du har fokus på förskolans uppdrag, är lösningsinriktad, engagerad och har en vilja att vara med och utveckla förskolans systematiska kvalitetsarbete så vi kan synliggöra varje barns utveckling och lärande samt utvärdera och analysera arbetet i syfte att höja kvaliteten på förskolans verksamhet. Som barnskötare på Vårdsbergs förskola kommer du att erbjudas: • Gemensam reflektionstid i arbetslaget samt tid för egen reflektion varje vecka. • Regelbunden och gemensam kompetensutveckling kopplad till våra utvecklingsfokus. • Arbetskläder för utomhusbruk och lärplatta. • Tillgång till specialpedagogiskt stöd i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Kvalifikationer Du som söker har barnskötarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du ska även ha erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar som arbetsgivaren bedömer relevant. Du ska kunna bidra till att anpassa undervisningen till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt bidra till att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma. I din roll som barnskötare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen. Information om tjänsten Tillträde: 2020-01-01 Anställningsform: Visstidsanställning t.o.m. 2020-12-31 Sysselsättningsgrad: 100 % Antal lediga befattningar: 1 Ref. nr: 4095 Om Linköpings kommun I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Besök hemsida