LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Doktorand i Miljövetenskap

Antal platser:
Yrkesbenämning: Doktorand
Publicerad: 2019-10-18
Sista ansökningsdag: 2019-11-12
Stad: Linköping 
Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som doktorand i ämnesområde Miljövetenskap. Arbetsuppgifter Din framtida arbetsplats Du kommer arbeta på Tema Miljöförändring. Tema Miljöförändring bedriver högkvalitativ forskning och undervisning om samspelet mellan miljö- och samhällsutvecklingen på ett analytiskt nydanande sätt. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med miljövetenskaplig inriktning. Inom grundutbildningen ges ett kandidat- och ett masterprogram samt fristående och lärarutbildningskurser inom miljövetenskap, tematisk naturvetenskap samt geografi. Vid Tema M finns även Centrum för klimatpolitisk forskning som är en tvärvetenskaplig forskarmiljö med inriktning mot bl.a. omställning, sårbarhet och anpassning, klimatvisualisering och beslutsstöd. Arbetsuppgifter Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Anställningen utlyses som en del av forskningsprojektet ”Stöd för aktörssamverkan och klimatanpassning av bostadsområden” som finanserias av Länsförsäkringsbolagens forskningsfond. Det tvärvetenskapliga, men främst samhällsvetenskapliga, projektet fokuserar på befintlig bebyggelse och hur olika typer av fastighetsägare – bostadsbolag, villaägare samt bostadsrättsföreningar och deras organisationer – kan samverka för att tillsammans anpassa bostadsområden och fastighetsbestånd. Projektet kommer, förutom samverkan, att analysera klimatsårbarhet, mångfunktionalitet, organisation och styrning samt finansiering. Doktorandarbetena väntas visa på vilket sätt försäkringsbolag och andra finansiärer kan arbeta med och bidra till klimatanpassning av befintlig bebyggelse. Doktoranden kommer att genomföra litteraturstudier, dokumentanalys, intervjuer och workshops med aktörer och ingår i det forskarlag som kommer att genomföra projektet. Till arbetet hör att skriva vetenskapliga artiklar på engelska, ensam och tillsammans med de andra forskarna Behörighet Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning. Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla den särskilda behörigheten för antagning till forskarutbildning i tema Miljöförändring krävs motsvarande 90 högskolepoäng i ett ämne av central betydelse för temat. Relevant utbildningsbakgrund för den utlysta anställningen är företagsekonomi, miljövetenskap, statsvetenskap eller motsvarande. Dokumenterat goda kunskaper: • i intervjustudier, deltagandemetodik eller policyanalys är ett krav. • empiriskt eller teoretiskt - inom klimatanpassningsstudier t.ex. hur företag arbetar med klimatanpassning, utsläppsminskning och hållbar utveckling eller hur försäkringsbolag eller låneinstitut/finansiärer arbetar med finansiering av miljöåtgärder är särskilt meriterande. Arbetsuppgifterna kräver goda kunskaper i svenska eller andra nordiska språk samt engelska. Förordnandetid Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Fackliga kontaktpersoner För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan. Ansökningsförfarande Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 12 november 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. Fackliga kontaktpersoner För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan. För mer information om anställningen https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=12026&rmlang=SE Lika villkor Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida