LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Barnskötare fritidshem

Antal platser:
Yrkesbenämning: Elevassistent
Publicerad: 2019-10-09
Sista ansökningsdag: 2019-10-27
Stad: Gotland 
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Stånga skola ligger på södra Gotland och tillhör Sudrets skolområde, övriga skolor i området är Garda F-6, Högby F-9, Havdhem F-6 och Öja F-6. Stånga fritidshem har ca 65 barn inskrivna och 4 medarbetare som har huvuduppdraget på fritids. Vi gärna en kvinnlig sökande för att få en jämnare könsfördelning ni arbetslaget. Sudrets skolområde har ett elevhälsoteam som arbetar med att skapa en likvärdig skola, där alla elever ges bästa möjliga förutsättningar att nå goda resultat. Skolområdet samarbetar med Sudrets förskoleområdet utifrån ett 1-16årsperspektiv och har ett tydligt och väl utarbetat arbete med övergångar. Vi vill ge eleverna både fakta och färdigheter, grundläggande kunskaper för att kunna utveckla sina förmågor för livet. Med ökande ålder och växande mognad förändrar och anpassar vi kraven på att ta ansvar och vara delaktig i sitt lärande. ARBETSUPPGIFTER Du ska tillsammans med arbetslaget driva den pedagogiska utvecklingen på fritidshemmet och bidra till ett positivt arbetsklimat. Du skall enskilt kunna planera, genomföra och utvärdera verksamheten. Det är viktigt att du är initiativtagare i att utveckla fritidsverksamheten. Vi ser elevernas hela dag och samarbete mellan skola och fritidshem är naturligt där våra olika kompetenser används. Vi arbetar aktivt med rastverksamhet där fritidspersonalen är ansvariga. Det innebär att vi utvecklat rasternas innehåll till en mer planerad aktivitet med grupplekar som stärker barnens känsla för sociala sammanhang och empati. KVALIFIKATIONER Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet och struktur. För att arbetet ska vara framgångsrikt behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara relationsskapande, då goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor är grundläggande för arbetet. Är du en av de som vill arbeta tillsammans med oss och med våra elever? Det är viktigt att du är en driven person som självständigt kan planera aktiviteter på fritids och kan samarbeta bra med övriga kollegor på fritids. Du bidrar till fritidshemmets utveckling i arbetslaget och vi förväntar oss att du tillsammans med övrig personal tar ansvar för elevernas hela studiesituation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Ett stor bonus är om du är behörig lärare i fritidshem/fritidspedagog alternativt har annan pedagogisk utbildning. ÖVRIGT Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår. Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön. Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/ På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön