LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Gruppchef till Analysgruppen vid Underrättelseenheten, Polismyndigheten

Antal platser:
Yrkesbenämning: Avdelningschef - offentlig sektor
Publicerad: 2019-10-08
Sista ansökningsdag: 2019-10-21
Stad: Örebro 

Arbetsplatsbeskrivning

Underrättelseenheten i Region Bergslagen vid Polismyndigheten består av två sektioner, Sektion Polisområden och Sektion Region. Sektion polisområden består av tre grupper, en i varje polisområde. Sektion Region består av tre grupper: informatörsverksamhet, beredningsgrupp (deskverksamhet) samt analysgrupp med regionalt underrättelsecenter (RUC).

Medarbetarna är fysiskt placerade i hela regionen. Analysgruppen utgör en viktig del av underrättelseprocessen och verksamheten bedrivs utifrån långsiktiga mål och den Polisoperativa inriktningen för polismyndigheten, POI. Arbetet är underrättelsebaserat. Analysgruppen utgör ett stöd för den strategiska och operativa ledningens planering och beslut om insatser i syfte att förhindra, förebygga och uppdaga brott samt återrapportering mot NOA (Nationella Operativa Avdelningen).

Som gruppchef har du ett coachande, motiverande och stöttande förhållningssätt och skapar förutsättningar för din grupp att lyckas. I ditt ledarskap är du ett föredöme genom ditt engagemang, din förmåga till empati och ditt intresse för människor. Du är också en del av underrättelseenhetens ledningsgrupp, som fattar beslut gällande verksamheten och i samverkan med övriga gruppchefer. Det är därför viktigt att du har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang.

Vi söker nu en gruppchef för analysgruppen med placering i Örebro.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef inom analysgruppen vid Underrättelseenheten, region Bergslagen, har du arbetsmiljöansvaret för analytiker.

Gruppchefen ska förmedla övergripande direktiv och intentioner till medarbetarna samt kunna förstå, tolka och anpassa strategierna till den egna verksamheten så att de kan omsättas i handling. I arbetet ingår att delegera och hjälpa medarbetarna att bryta ner det övergripande uppdraget.

Som gruppchef i region Bergslagen

ska du

• leda och ansvara för den bearbetning som genomförs vid underrättelsesektionen innan förundersökning är inledd

• tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete

• delta i underrättelseenhetens ledningsgrupp

• ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare

• företräda arbetsgivaren genom att ansvara och verka för en arbetsmiljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och utveckling av verksamheten

• företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

• verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter

• arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa

• ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

har du

• minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande

• polisexamen och/eller annan för funktionen relevant examen/utbildning

• erfarenhet av underrättelseverksamhet

• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

• förmåga att använda sig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten

• förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang

• förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

• förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

• förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

• förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

• förståelse för underrättelseprocessen

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Bo Nyberg 010-567 2497, mobil 070-530 82220 eller e-post bo.nyberg@polisen.se

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Maria Coltman 010-567 5066.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, SACO, ST, SEKO nås via polisens växel 11414

Övrig information

Anställning

  • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Kan eventuellt inledas med provanställning.
  • Placering vid underrättelsesektion 1, placeringsort Örebro.
  • Medför resor
  • Arbetstid: flex

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 21/10 2019 via e-post jobb.bergslagen@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A497.015/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du kontaktar ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten

För att läsa hela annonsen hänvisas till https://polisen.se/om-polisen/lediga-jobb/


Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Postadess
  • Region Örebro
  • 70362 Järnvägsgatan 3