LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Lärare i fritidshem, Fredriksbergsskolan

Antal platser:
Yrkesbenämning: Fritidspedagog
Publicerad: 2019-10-08
Sista ansökningsdag: 2019-10-22
Stad: Linköping 
Om Utbildningsförvaltningen Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med! Om arbetsplatsen Med sitt natursköna läge utgör Fredriksbergsskolan en oas i Linköpings södra stadsdelar. Här vistas barnen i en trygg och stimulerande miljö. Närheten till naturen stimulerar och aktiverar barnen på ett hälsofrämjande sätt. Vid undervisning utomhus använder barnen alla sinnen, samtidigt som inlärningen kopplas till något positivt. Fredriksbergsskolan har ett ständigt pågående utvecklingsarbete som ska leda fram till visionen: ʺEn skola som fungerar för alla eleverʺ. Fredriksbergsskolans verksamhet består av grundskola F-6, RH-klass, fritidshem och NP-klass. Fritidshemmet på skolan är uppdelat i två avdelningar, Ädelstenen med elever i F-klass och årskurs 1 samt Kristallen med elever i årskurs 2 och 3. De aktuella tjänsterna har sin placering i fritidshem Ädelstenen. Kompetent och engagerad personal arbetar för att uppmärksamma varje enskilt barn och dess behov. Med barnens utveckling och välmående i fokus skapas en trygg och glädjefull atmosfär där barn, personal, fritidsverksamhet och föräldrar arbetar tillsammans. Fredriksbergsskolan satsar på ett väl fungerande kompisteam som arbetar förebyggande mot kränkande behandling i olika former. Varje vecka besöker kompisteamet klassrummen och har vid behov individuella samtal med elever. Rasterna är också en del av satsningen med aktiviteter och bra bemanning vilket resulterat i en lugnare skoldag för eleverna. Arbete med rastverksamhet och skolans kompisteam kan vara aktuellt för dig som söker till oss. En av tjänsterna kan även innefatta arbete i skolans utvecklingsgrupp. Arbetsbeskrivning Som lärare i fritidshem ansvarar du för undervisningen i fritidshemmet genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i fritidshemmet. Kvalifikationer Du som söker har legitimation som lärare i fritidshem eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbete som uppdraget som lärare i fritidshem innebär. Det är ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt. I din roll som lärare i fritidshem ska du ha goda kunskaper om fritidshemmets uppdrag och vara väl bekant med fritidshemmets läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma. I din roll som lärare i fritidshem ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen. Information om tjänsten Tillträde: Enligt överenskommelse eller 2020-01-01 Anställningsform: Tillsvidareanställning Sysselsättningsgrad: 100 % Antal lediga befattningar: 2 Ref. nr: 4047 Om Linköpings kommun I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida