LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Gruppchef till Stöd Service vid i Hudiksvall

Antal platser:
Yrkesbenämning: Administrativ chef
Publicerad: 2019-10-08
Sista ansökningsdag: 2019-10-21
Stad: Hudiksvall 

Polisen i region Mitt söker en gruppchef för Stöd och service i lokalpolisområde Hälsingland med placering i Hudiksvall/Ljusdal. Som chef för denna grupp har du ett verksamhetsansvar för de medarbetare som arbetar med intern och extern service som t.ex polisens receptioner i Hudiksvall/Ljusdal. Gruppen har ansvar för att tillverka pass och resehandlingar, bereda och handlägga andra ärenden som kommer in till polismyndigheten, exempelvis registrera hittegods, hantera beslag, samt ta emot inbetalningar via kassa, men även ta emot tillståndsansökningar, besvara frågor via telefon och mejl samt andra administrativa uppgifter.

Förutom att leda din grupp i det dagliga arbetet, planera och fördela arbetsuppgifter, ansvara för gruppens arbetsmiljö, kommer du även arbeta operativt med de arbetsuppgifter som utförs i receptionen och det kan även tillkomma andra sidouppdrag som berör verksamheten.


Personalen i Stöd och service är ansiktet utåt för myndigheten och servar allmänheten i olika frågor samt hjälper besökande tillrätta inom myndigheten. Det är därav av stor vikt att såväl gruppens medarbetare som dess gruppchef har stor fokus på service.

Som gruppchef för Stöd Service vid LPO Hälsingland skall du:

- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs

- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete

- ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp

- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare

- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar

- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Du är:

- verksamhetsansvarig, genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter

- arbetsgivare, du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa

- ledare, utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Du har:

- minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande

- för funktionen relevant examen/utbildning

- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet

- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

Du besitter:

- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten

- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang

- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit


Läs igenom den fullständiga annonsen för denna rekrytering som du finner om du går in via länken nedan.

Läs igenom kravprofil (finns bifogad i rekryteringssystemet) med skall och börkrav.


Ansökningar tas endast emot via weblänken nedan.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Postadess
  • Region HUDIKSVALL
  • 82413 Norra Kyrkogatan 17
Besök hemsida