LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Handläggare ledningssystem vid Ledningsstridsskolan

Antal platser:
Yrkesbenämning: Systemförvaltare
Publicerad: 2019-10-07
Sista ansökningsdag: 2019-11-01
Stad: Enköping 
Ledningsregementet söker handläggare ledningssystem med placering vid Ledningsstridsskolans (LedSS) Utvecklinsavdelning. LedSS är en försvarsmaktsgemensam skola vars huvudsakliga uppgifter är att utveckla och implementera materiel och metoder för ledning på operativ och högre taktisk nivå. Liksom att utbilda och träna staber/officerare från hela försvarsmakten avseende ledning och stöd till ledning av militära operationer. Utvecklingsavdelningen ska utveckla och implementera materiel och metoder för ledning på operativ och högre taktisk nivå, och i förekommande fall grunderna för de tjänstegrenar som stödjer ledning på lägre ledningsnivåer. Som en del i detta har Utvecklingsavdelningen bland annat till uppgift att utarbeta målsättningsdokument inom ramen för Försvarsmaktens ledningssystem och stabsmetoder kopplat till ledningsstödssystem. Samt genomförs förmåge- och teknikutvecklingsarbete inom områdena informationssystem, telekommunikation, mobila ledningsplatser, telekrig, och interoperabilitet. Som handläggare ledningssystem vid Utvecklingsavdelningen är den viktigaste kompetensen att vara en ”expert” på systemet transportabel radiolänk(TPRL). Detta omfattar kunskap om alla ingående radiolänk-, mast- och tornsystem som ingår i TPRL-systemet. Du ska kunna företräda avdelningen i utvecklingsfrågor rörande TPRL-systemet samt även föreslå framtida behov av vidareutveckling av systemet, både ur ett tekniskt- och förmågemässigt perspektiv. Du kommer även biträda inom ramen för förbandsutveckling av de förband som nyttjar systemen. I viss mån kan även stöd behöva lämnas inom ramen för skolans utbildningsansvar av instruktörer inom systemet. För att bli expert kommer den första tiden att ägnas åt kompetensutveckling, såväl via kurser som egna studier. Här ställs krav på att man i för vissa delar självständigt kan planera och genomföra egen kompetensutveckling. Formella kunskapskrav: • Systemförståelse för civila och militära lednings- och sambandssystem • B-körkort Meriterande är: • Före detta yrkesofficer, reservofficer eller civilanställd vid Försvars­makten, FMV eller försvarsindustrin. • Genomförd värplikt eller rekrytutbildning • Flerårig yrkeserfarenhet inom Försvarsmakten. • Erfarenhet från utvecklingsverksamhet av ledningssystem. • Tidigare erfarenhet av att utbilda. Personliga egenskaper: Teknisk kompetens inom ledningssystemområdet är en förutsättning. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och att kunna driva projektliknande verksamhet självständigt och att kunna samarbeta såväl inom FM som över myndighetsgränserna. Anställningstyp: Civil tillsvidareanställning. 40 timmars arbetsvecka och flextidsavtal, individuell lönesättning tillämpas. Säkerhetsprövning med registerkontroll mot nivå2 kommer att genomföras före anställning. Tillträde: Efter överenskommelse Kontaktpersoner: För upplysningar om tjänsten och rekryteringsprocessen kontaktar du: Chefen för Utvecklingsavdelningen, Överstelöjtnant Henrik Malm, tfn: 072-187 75 50 henrik.malm@mil.se Fackliga kontaktpersoner: Lokala fackliga kontaktpersoner är: OFR/O Magnus Johansson OFR/S Inge Bäcklin SACO Carl-Johan Pettersson SEKO Lars Lindell Samtliga nås via växeln 0171-15 70 00. Din intresseanmälan med ett personligt brev där du beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser tillsammans med ditt CV skall vara registrerat via FM hemsida senast 2019-11-01. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön