LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Internrevisor till Sida

Antal platser:
Yrkesbenämning: Internrevisor
Publicerad: 2019-10-07
Sista ansökningsdag: 2019-10-28
Stad: Stockholm 
Internrevisionens huvuduppgift är att lämna förslag till förbättringar av processen för intern styrning och kontroll, vilken myndighetsledningen ansvarar för. Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt genomföra granskningar. Internrevisionens arbetsområde omfattar hela Sidas verksamhet, såväl vid huvudkontoret i Stockholm som vid de utlandsmyndigheter i världen som har uppgifter inom biståndsverksamheten. Sidas styrelse är internrevisionens uppdragsgivare och internrevisionen är en egen avdelning placerad direkt under styrelsen för att ge förutsättningar för oberoende och objektivitet. Internrevisionen består förnärvarande av tre internrevisorer och en internrevisionschef. Internrevisionen arbetar i enlighet med gällande regler för statlig internrevision (Internrevisionsförordningen, 2006:1228) samt internationella standards för internrevision. Arbetsuppgifter I rollen som internrevisor kommer du att utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt och tillsammans med kollegor granska intern styrning och kontroll och riskhantering inom olika områden. Granskningarna utgår ifrån den av styrelsen beslutade revisionsplanen. Du planerar, genomför och rapporterar internrevisionsgranskningar och rådgivningsuppdrag med hög kvalitet. Vidare kommunicerar du resultatet av granskningarna med verksamheten och på styrelsemöten. Du deltar också vid utarbetandet av internrevisionsplanen samt följer upp vidtagna åtgärder efter internrevisionsgranskningar. Slutligen deltar du aktivt till att vidareutveckla internrevisionsmetodiken och i internrevisionens kompetensprogram samt bevakar utvecklingen inom internrevisionsområdet. Kvalifikationskrav Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy på www.sida.se. Utbildning - Akademisk examen inom ekonomi/samhällsvetenskap/juridik/systemvetenskap eller motsvarande Språk - God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Kompetens och arbetslivserfarenhet - Minst tre års erfarenhet av arbete inom intern- eller externrevision I bedömningen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper: - God analytisk förmåga - Hög personlig integritet och objektivitet - God samarbetsförmåga - Självständighet och ansvarstagande för att driva arbetet framåt - Kvalitetsmedvetenhet - God pedagogisk förmåga och ett rådgivande förhållningssätt Meriter - Certifierad internrevisor (CIA) eller annan relevant certifiering från IIA, Certifierad IT-revisor (CISA) eller annan relevant certifiering från ISACA, auktoriserad revisor eller certifiering från Riksrevisionen - Kunskap om statlig förvaltning och statens ekonomiadministrativa regelverk - Erfarenhet inom biståndsområdet - IT-revisionserfarenhet - Revisionserfarenhet i en internationell miljö Anställningsvillkor Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde i januari 2020. Provanställning tillämpas. Information Vid kontakt vänligen ange ref.nr 131/19. Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Angelica Davidsson Nirving, 08-698 54 24 eller Daniel Rudeklint, 08-69840 45. För övriga upplysningar om förmåner och anställningsvillkor, se under Lediga jobb/Förmåner och villkor på www.sida.se. Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt. Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Ulrika Hessling Sjöström. tfn 08-698 53 74) och Fackförbundet ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19). Gör din ansökan under Lediga jobb på Sidas hemsida, www.sida.se. I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Sista ansökningsdag är den 28 oktober 2019. Sida välkomnar alla sökande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Postadess
  • Region STOCKHOLM
  • 10525 Valhallavägen 199