Bearbetningsledare underrättelsetjänst vid 2.Brigadstaben

Antal platser:
Yrkesbenämning: Specialistofficer
Publicerad: 2019-12-02
Sista ansökningsdag: 2020-01-10
Stad: Skövde
Befattningsbeskrivning Underrättelseofficer - bearbetningsledare underrättelsetjänst brigad I produktionen som underrättelseofficer • Planerar, inhämtar, bearbetar och delger underrättelser på 2. pansarbrigaden. • Tar del av omvärldsanalyser och underrättelserapportering. • Medverkar i utvecklingen av underrättelsefunktionen brigad. • Beroende på övriga kompetenser, beredd lösa alternativa uppgifter inom eller utanför staben. I befattning som bearbetningsledare underrättelsetjänst i Ledningslag • Bedömer motståndarens läge och stridsvärde på medellång och lång sikt. • Tillhandahålla bedömningar avseende fienden för att understödja planering för nästa uppgift eller en ny planering kopplat med bekämpningsfunktionen. • Bedömer konsekvenser för motståndarens handlingsalternativ efter av stidsledare und förda avräkningstablå och underrättelseliggare. • För bearbetnings- och delgivningsliggare. • För lägeskarta (papperskarta, SITAWARE). • Orienterar regelbundet brigaden om motståndarens handlingsalternativ med aktuella stridskrafter (mark, luft). • Samverkar med Stribefäl Und i StriC/L 3 för att synkronisera en gemensam lägesbild. • Samverkar med Stribefäl Und i StriC/L 3 avseende bedömningar, underrättelsebehov och delgivning. Vi söker dig som: • är analytisk och kan hantera stora mängder information samt omsätta det i konkreta underrättelsebedömningar. • har god förmåga att utrycka sig i tal och skrift. • har god taktisk förståelse och har erfarenhet av förbands- och/eller funktionsledning. • har god kunskap och förståelse för mekaniserade förbands uppträdande och strid. • har god samarbetsförmåga och arbetar bra i grupp. • kan arbeta enskilt med uppgifter och driva sakfrågor inom eget ansvarsområde. • har utbildning i framförallt underrättelsetjänst, men också i säkerhetstjänst. • är van datoranvändare och som hanterar Windows Office ingående program. • är säkerhetsmedveten. Meriterande: • Tidigare tjänstgjort i stab på bataljon- eller brigad. • Har erfarenheter av underrättelsetjänst. • Goda språkkunskaper. • Goda datorkunskaper. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Sista ansökningsdag: 2020-01-10 Upplysningar om jobbet lämnas av Kn Fredric Hultgren, 2. brigadstaben. Nås via växel på 0500-46 50 00 Fackliga representanter Nås via växel 0500-465000 OFR/O David Lindblom OFR/S Bengt Lindlöf SEKO-F Lola Ahlgren -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Skaraborgs regemente, P 4, utbildar förband inom markstrid med många olika kompetenser där stridsfordon 90 och stridsvagn 122 är tunga inslag. Vi rekryterar och utbildar också till tre hemvärnsbataljoner. Hos oss arbetar, bland annat, soldater, officerare, tekniker och förrådspersonal. Här finns också ledningen för Västra militärregionen som har till uppgift att samordna och leda militära insatser i västra Sverige. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön