Administratörer till ESF-projekten Lumena och Conecto (1,25 tjänster)

Antal platser:
Yrkesbenämning: Administrativ assistent
Publicerad: 2023-01-17
Sista ansökningsdag: 2023-02-08
Stad: Haninge

Samordningsförbundet Östra Södertörn söker tillsammans med sex samordningsförbund i Stockholms län (1,25) administratörer till två projekt som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och som kommer att drivas under från våren 2023 och ett par år framåt – Lumena och Conecto.

Projekten syftar till att stödja minst 1600 personer i Stockholms län ut till arbete, studier och egen försörjning. Målet är också ökad egenmakt och delaktighet i samhällslivet. Ambitionen är att arbeta metodtroget och möjliggöra ett evidensbaserat stöd.

Målgruppen är personer 16-64 år, som har en önskan om att arbeta eller studera, och som är i behov av ett samordnat stöd från flera aktörer för att göra det möjligt. Med projekten vill vi tillgodose behoven hos de målgrupper som är i behov av störst stöd och de som vi i offentlig sektor traditionellt har haft svårast att nå ut till, de som anses stå "längst ifrån arbetsmarknaden".

I uppdraget ingår att verka för utveckling av samverkan och att utvärdera samordningsförbundens framtida roll. Projekten syftar också till att bidra till kompetensutveckling för medarbetare och chefer hos samordningsförbundens medlemmar.

Teman för kompetensförstärkningen är bland annat evidensbaserade metoder för arbetsmarknadsetablering, arbetsgivararbete och relationer till arbetsgivare, samverkansfärdigheter och uppsökande verksamhet. Inkludering, delaktighet, likabehandling och jämlikhet.

Vi kommer att samarbeta med expertis från intresseorganisationer och civilsamhället för projektens genomförande och med akademin för projektets uppföljning och utvärdering. Ambitionen är att bidra till strukturpåverkan lokalt, regionalt och nationellt. Vi utgår ifrån ett intersektionellt perspektiv vad gäller utmaningar för jämställdhet och jämlikhet. Arbetet sker i nära samverkan mellan samordningsförbundens medlemmar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner i Stockholms län och Region Stockholm samt utförare av hälso- och sjukvård i Stockholms län.

De två projekten Lumena och Conecto kommer att genomföras parallellt och med en gemensam projektorganisation.

Läs mer om projekten på https://samordningsforbundetostrasodertorn.se/nyheter/2467-2/

Arbetsuppgifter administratör Lumena och Conecto

Vi söker dig som vill arbeta som administratör i de ESF-finansierade projekten Lumena och Conecto. Du kommer tillsammans med projektens ledningsgrupp och delprojekt att ha ansvar för de ekonomi-administrativa arbetsuppgifterna i projekten.

Det innebär bland annat:

· Ekonomiadministrativa arbetsuppgifter såsom månatlig rapportering till ESF, leverantörsfakturahantering, betalningar och kontoavstämningar mm.

· Digitala konferens- och mötesbokningar och inbjudningar.

· Administration av projektens hemsida och stöd till kommunikatör vid utskick av nyhetsbrev och annan löpande information.

· Bokningar av lokaler och föreläsare etc.

· Att dokumentera möten och seminarier genom att ta minnesanteckningar och föra protokoll.

· Inköp och direktupphandling, diarieföring och framtagande av besluts- och avtalsunderlag.

· Förberedelser av konferenser, seminarier och möten.

· Att ge stöd till projektledning i löpande administrativa uppgifter.

Vi tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap vilket innebär ett stort eget handlingsutrymme att i samverkan leda och driva ditt eget uppdrag.

Kvalifikationer, kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har:

  • Goda administrativa kunskaper.
  • Goda it-kunskaper.
  • Kunskap i enklare ekonomiadministration.


Meriterande

Arbetet som administratör är en servicefunktion vilket förutsätter att du är serviceinriktad, lösningsinriktad och arbetar med ett gott och välkomnande bemötande. Det är viktigt att du är tillmötesgående och trivs med, och har både vilja och förmåga, att hjälpa andra att få projekten att fungera enligt intentionerna i ansökan.

Arbetsuppgifterna innebär att du kommer att ha många olika kontaktytor inom projekten men också externt. Viktigt är också att du har förmågan att kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.

Projektarbete kräver ofta ett flexibelt förhållningssätt och kräver att du har förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter och att se möjliga lösningar i uppkomna situationer.

Din samarbetsförmåga behöver därför vara mycket god och du har lätt att bygga relationer. Arbetet kräver att du har en god it-kompetens.

Erfarenhet av arbete på en myndighet, i en kommun eller inom hälso- och sjukvården är en fördel samt även tidigare erfarenhet av att arbeta i projektverksamhet.

Du bör ha mycket goda kommunikativa kunskaper samt uttrycker dig väl i tal och skrift. Som person är du ansvarstagande, självgående och tar egna initiativ. Vi värdesätter noggrannhet samt en öppen och ödmjuk inställning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för befattningen.

Du bör dela projektet grundvärderingar som bygger på jämställdhet, jämlikhet, likabehandling och tillgänglighet.

Anställningsform och omfattning

Tjänsten är en projektanställning under perioden 1 april 2023 till 31 december 2024 med möjlighet till förlängning. Då vi rekryterar administratör kan denna fördelas i olika omfattning beroende på sökandes förutsättningar och möjligheter.

Rekryteringsprocessen påbörjas per omgående. Anställningen kommer med största sannolikhet att vara hos Samordningsförbundet Östra Södertörn som är projektägare, möjligheter finns att förlägga anställningen hos något av de andra sex samordningsförbunden i Stockholms län. Var anställningen förläggs sker i nära dialog och gemensam överenskommelse med dig.

Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Postadress
  • Region Handen
  • 13640 Rudsjöterrassen 1
Dela