Strategisk planerare med inriktning på storstadens vägtrafik

Antal platser:
Yrkesbenämning: Samhällsplanerare
Publicerad: 2023-01-17
Sista ansökningsdag: 2023-02-05
Stad: Solna

Vill du arbeta som Strategisk planerare och vara med och utforma dagens- och morgondagens lösningar gällande den alltmer komplexa vägtrafiksituationen i Stockholmsregionen?

Strategisk planerare med inriktning på storstadens vägtrafik

Arbetsuppgifter

Trafikverket erbjuder en verksamhet med stor kompetens och goda förutsättningar att åstadkomma verkliga förändringar. Som strategisk planerare på Trafikverket har du möjlighet att göra skillnad i högaktuella samhällsutvecklingsfrågor.

I denna tjänst ansvarar du för att identifiera brister och initiera åtgärder som är kopplade särskilt till det vägnät i Stockholmsregionen som bär de tunga trafikflödena. I rollen ligger att använda beprövade lösningar för att resultatorienterat effektivisera och förbättra vägtransportsystemet, men också att vara innovativ och arbeta med hela fyrstegsprincipen när så krävs. Det senare kan innebära att balansera efterfrågan av resor och transporter mot tillgången på kapacitet. Utifrån dessa perspektiv deltar du också i samhällsplaneringens tidiga skeden och i internt utredningsarbete där din trafikanalytiska förmåga och förståelse för vägsystem från ett helhetsperspektiv är efterfrågad. 

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Ha koll på vad som händer i vägsystemet som kan skapa störningar och köer
 • Följa vägsystemets utveckling och tillstånd samt identifiera och värdera brister och behov
 • Ansvara för beredning av behov av åtgärder och göra samlade avvägningar
 • Granska och ge kvalitetssäkrande rådgivning till samhällsplanerare, i åtgärdsvalsstudier och i utformningen av nya investeringar
 • Initiera lämplig hantering av åtgärder, allt från snabba till strategiska åtgärder
 • Svara för strategiska inriktningen av vägnätets framtida utveckling
 • Representera Trafikverket i samarbeten med bl.a. Stockholmsregionens kommuner. Föra dialog internt med andra verksamhetsområden och med investeringsprojekt.

Tjänsten är placerad på verksamhetsområde Planering, Region Stockholm. På enheten strategisk planering finner du gott samarbete med kompetenta kollegor inom många olika områden. Vi hanterar regionala, långsiktiga och systemorienterade infrastrukturfrågor.

Övrig information

Eventuella frågor om tjänsten besvaras före den 10 januari av Peter Huledal 010-123 13 36, därefter tar Sofia Heldemar över som rekryterande chef och svarar på frågor, Sofia nås på 010-123 86 45.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.

#LI-Hybrid

Intervjuer sker digitalt via Skype.

Placeringsort: Solna

Kvalifikationer

Vi ser att du som söker har god problemlösningsförmåga och är en analytiskt lagd person som kan förklara komplexa samband på ett pedagogiskt sätt. Du är kreativ i ditt sätt att hitta nya lösningar. Vidare behöver du ha lätt att samarbeta eftersom arbets­uppgifterna involverar många kontaktytor. Du är resultatorienterad och strävar alltid efter att leverera resultat med god kvalitet i dina åtaganden. För denna roll krävs det även att du är duktig på att driva projekt inom givna ramar och efter god struktur.

Vi söker dig som:

 • Är civilingenjör eller har annan lämplig akademisk utbildning alternativt har annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
 • Har utbildning inom statistisk analysmetoder och vana i att hantera stora dataflöden
 • Har flerårig relevant yrkeserfarenhet och kunskap om hur utformning, styrning och ledning av trafiken påverkar tillgänglighet och framkomlighet
 • Har god vana att planera, strukturera och genomföra utredningar om vägtransportsystemet
 • Har god kännedom om det övergripande vägnätets struktur och funktion i Stockholmsregionen
 • Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.

Det är meriterande om du:

 • Har erfarenhet av att ta fram åtgärder/beslutsunderlag eller leda utredningar inom flera av följande områden:
  • trafikplanering för stora trafikflöden,
  • trafikstyrning och trafikledningsfunktioner
  • trafikanalyser på makro-, meso- eller mikroskopisk nivå
  • trafikens påverkan på trafiksäkerhet, miljö och hälsa samt
  • mätning och analys av trafikefterfrågan.
 • Har erfarenhet av att göra upphandlingar och handleda konsulter
 • Har god förståelse för olika aktörers förutsättningar och samhällets beslutsprocesser inom området.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.


Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
 • Heltid
 • Tillsvidare
 • Vanlig anställning
Lön
 • Fast lön
Besök hemsida
Dela