Ersboda Folkets Hus söker Föreståndare

Antal platser:
Yrkesbenämning: Organisationschef
Publicerad: 2023-01-17
Sista ansökningsdag: 2023-02-06
Stad: Umeå

Ersboda Folkets Hus är ett av två Folkets Hus i Umeå anslutna till riksorganisationen Folkets Hus och Parker. I vårt lilla kulturhus finner du en nära gemenskap mellan medarbetare som jobbat tillsammans under många år och som tillsammans med dig kommer att bedriva den dagliga verksamheten. Nu söker vi en föreståndare till huset som är förankrad i civilsamhället, kultursektorn i Umeå, men också förstår den sociala dynamiken i Ersboda, har god kännedom om områdets behov och besitter en social ledarskapsförmåga som kan verka utåt som representant för huset.

I uppdraget ingår att samordna, planera, följa upp och leda organisationens arbete och rapporterar närmast till styrelsen. I din roll ligger personal- arbetsmiljö och budgetansvar. Du kommer också arbeta med partnerskap och finansieringsfrågor som företagssamarbeten, IOP:er och projekt som går i linje med den av personalen och styrelsen framtagna visionen för huset. Vi strävar gemensamt efter ett coachande ledarskap som bygger på tillit. Det är meriterande att ha verkat inom Umeås civilsamhälle och kultursektor, samt att du har ett gott kontaktnät inom Umeås näringsliv.

Är du vår nya föreståndare?

För att lyckas i rollen ser vi att du som söker har följande kvalifikationer:

 • Relevant högskoleexamen
 • God erfarenhet av att leda grupper och driva verksamhetsutveckling med inkludering och delaktighet
 • Vana av verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning, budget och budgetuppföljning
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med projektstyrning, extern finansiering, bygga partnerskap och samverkan mellan olika samhällssektorer
 • Erfarenhet av rättighetsbaserat och normkritiskt arbete och förståelse av kontextuell kompetens
 • Erfarenhet av att arbeta i civilsamhället och i medlemsstyrda organisationer
 • Meriterande erfarenheter är erfarenhet av ledarskap/chefskap, metod- och kvalitetsarbete, samt nätverk i andra samhällssektorer.
 • Vi vill se en modig ledare som vågar testa nytt med förmåga att fokusera på det som skapar effekt för boende i området och Umeå i stort. Viktiga personliga egenskaper för rollen är god samarbetsvilja, god pedagogisk förmåga och inkluderande sätt att kommunicera. Du hanterar att vara både praktiskt och strategisk har ett lösningsorienterat förhållningssätt.


Arbetsbeskrivning inom våra olika områden

Föreståndaren är underställd föreningens styrelse och svarar inför denna för den löpande förvaltningen av föreningens verksamhet. Föreståndarens primära ansvar är att operativt ansvara för att sköta och utveckla föreningens löpande verksamhet i enlighet med styrelsens riktlinjer, anvisningar och beslut.

Verksamhet

 • Genomföra kontinuerliga omvärldsbevakningar.
 • Övergripande ansvar för den löpande verksamheten
 • Verkställa årshjul för bidragsansökningar.
 • Upprätta utkast för kommunikation- och påverkansplan med korta och långa mål för föreningen som skall föreläggas styrelsen för fastställande
 • Ansvara för fysisk såväl som digital kommunikation via sociala medier kring föreningens aktiviteter och andra relevanta aktiviteter som främjar föreningen
 • Marknadsföring av verksamhet och säljstimulerande åtgärder som anses var nödvändiga
 • Stödja och följa upp IOP med dess organisation och samordnare.
 • Initiera, stödja och följa upp projekt.
 • Ansvara för delegationsordning.
 • Övergripande ansvar för att följa upp bokningssystemet med hög kvalitet.
 • Arbete förekommer även på kvällar och helger.

Administration

 • Ansvara för att ta fram utkast på samtliga policyprogram och riktlinjer.
 • Ansvara för kontakter med myndigheter, ortens förenings- och näringsliv samt andelsägare
 • Fungera som representant för Folkets Hus och våra andelsägare samt främja verksamhetens intressen, genom att ha proaktiv dialog med medborgare, viktiga samarbetspartners inom Umeå stad och annan offentlig sektor, kultur, idrott- och föreningsliv och näringsliv.
 • På bästa sätt tillvarata föreningens intressen och alltid verka för att hyresgästerna och de anställda trivs i Folkets Hus
 • Attestera tidsuppgifter för personal
 • Är direkt underställd föreningens styrelse och verkställer styrelsens beslut.
 • Vara adjungerad till styrelsemöten beroende på dagordning och då bistå ordförande med det hen behöver hjälp med.

Ekonomi

 • Genomföra och följa upp verksamhetsplan och budget.
 • Aktivt söka externa medel och projekt som skapar en hållbarhet i föreningens ekonomi
 • I budget avsätta medel till personalens och de förtroendevaldas utveckling
 • Presentera verksamhetsrapporter och ekonomiska kvartalsrapport i samverkan med kassör och andra anställda

Personal

 • Företräda föreningen i dess roll som arbetsgivare
 • Personalansvar, leda och fördela - rekrytera och avveckla personal utifrån styrelsens beslut kring dessa frågor.
 • Ansvara för och följa upp arbetsmiljön - den fysiska och psykiska.
 • Utarbeta en personalpolicy för beslut i styrelsen
 • Upprätta semesterplaner och arbetsschema etc. Behovsanställdas schema inkl.
 • Utarbeta jämställdhetsplan/jämlikhetsplan för beslut i styrelsen
 • Ta initiativ till förslag om egen kompetensutveckling

Representation

 • Rätt att i rimlig omfattning bjuda på lunch vid besök av kunder och samarbetspartners. Mer omfattande representation skall alltid godkännas av styrelsens ordförande.

Är det dig vi söker?

Sista ansökningstid 2023-02-06

Skicka din ansökan till [email protected]


Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
 • Heltid
 • Tillsvidare
 • Vanlig anställning
Lön
 • Fast lön
Postadress
 • Region Umeå
 • 90627 Byttgränd 13
Besök hemsida
Dela