Projektledare till ESF-projektet Lumena

Antal platser:
Publicerad: 2023-01-17
Sista ansökningsdag: 2023-02-08
Stad: Haninge

Samordningsförbundet Östra Södertörn söker tillsammans med sex samordningsförbund i Stockholms län projektledare till projektet Lumena som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och som kommer att drivas i tre år med start våren 2023.

Projektet syftar till att stödja minst 1600 personer ut till arbete, studier och egen försörjning. Målet är också ökad egenmakt och delaktighet i samhällslivet. Det individinriktade stödet i projektet sker i lokala delprojekt där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och Region Stockholm ingår i samverkan.

Ambitionen är att arbeta metodtroget och möjliggöra ett evidensbaserat stöd. Med projekten vill vi tillgodose behoven hos de målgrupper som är i behov av störst stöd och de som vi i offentlig sektor traditionellt har haft svårast att nå ut till. Vi utgår ifrån ett intersektionellt perspektiv vad gäller att möta utmaningar för jämställdhet och jämlikhet som vi ser utgör en viktig del av projektet.

Arbetet i projekten sker i nära samarbete med ESF-projektet Conecto som pågår samtidigt och som kommer att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser till anställda hos samordningsförbundens medlemmar. Vi kommer också att ha ett nära samarbeta med civilsamhället för projektens genomförande och med akademin för projektets uppföljning och utvärdering. Ambitionen är att bidra till systempåverkan lokalt, regionalt och nationellt.

Läs mer om projekten Conecto och Lumena på https://samordningsforbundetostrasodertorn.se/nyheter/2467-2/

Arbetsuppgifter

Du erbjuds en spännande och varierad tjänst med stimulerande uppgifter. Som projektledare ansvarar du för att planera, leda, samordna och följa upp projektens arbete mot uppsatta mål och utifrån ramar i den ansökan som har beviljats av ESF.

De två projekten Lumena och Conecto kommer att genomföras parallellt och med en delvis gemensam projektorganisation. Det kommer att innebära ett delat ledarskap för de två projekten. För att lyckas med uppdraget samarbetar ni med delprojektledare som verkar lokalt. Arbetet sker också i nära samarbete med de sju samordningsförbundens kanslier och de centrala stödfunktioner som rekryteras för projektens genomförande: processledare, kommunikatörer, administratörer och en ekonom. Vi tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap och har ett starkt fokus på att skapa värde för projektens målgrupper.

I uppdraget ingår bland annat:

- Att ansvara för planering och genomförande av verksamhet och insatser i enlighet med projektansökan.

- Att leda projektens ledningsgrupp som består av delprojektledare och centrala stödfunktioner.

- Att säkerställa att projektet följs upp och utvärderas genom ett nära samarbete med forskare och lärosäten och att verka för att vi uppnår projektets samlade mål och ambitioner utifrån de ekonomiska ramar som finns.

- Att ha en nära dialog med handläggare och ekonom hos ESF, samt att administrera och rapportera projektets resultat enligt önskemål från ESF.

- Att arbeta utifrån ett intersektionellt perspektiv för att främja perspektiv om jämställdhet, jämlikhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

- Att verka för att projektens resultat kommuniceras på ett kreativt och intresseväckande sätt för att bidra till policypåverkan lokalt, regionalt och nationellt.

- Att löpande rapportera till projektets styrgrupp och till projektägaren.

Kvalifikationer, kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som är utvecklingsinriktad och har vana av att arbeta både självständigt och i team med andra.

Grundläggande kvalifikationskrav

  • Erfarenhet av att arbeta i projekt och/eller av verksamhetsutveckling eller -ledning.
  • Kunskap om ett intersektionellt förhållningssätt för att främja jämställdhet, jämlikhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.


Meriterande

Vi ser gärna att du har kunskap i frågor som rör arbetslivsinriktad rehabilitering, evidensbaserade metoder och samverkan mellan olika aktörer. Meriterande är också om du har erfarenhet av att arbeta med brukarinvolvering och tjänstedesign.

Erfarenhet av arbete i offentlig sektor är en fördel samt även tidigare erfarenhet av att arbeta i ESF-finansierade projekt och samarbete med forskare och lärosäten i frågor som rör uppföljning och utvärdering.

För att passa för uppdraget bör du ha en god självinsikt och trygghet i ditt ledarskap samt ha god analytisk förmåga. Du bör ha förmåga att hantera komplexa uppdrag med många inblandade parter samt att ha flera pågående uppdrag i gång samtidigt.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som chef eller projektledare för större verksamheter där du leder genom andra (chefer eller delprojektledare).

Du har också mycket goda administrativa och kommunikativa kunskaper. Du har erfarenhet av att tala inför andra – både små och stora grupper.

Som person är du ansvarstagande, självgående och tar egna initiativ. Vi värdesätter noggrannhet samt en öppen och ödmjuk inställning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för befattningen.

Anställningsform och omfattning

Tjänsten är en projektanställning under perioden 1 april 2023 till 31 mars 2026 med möjlighet till förlängning. Rekryteringsprocessen påbörjas per omgående. Anställningen kommer med största sannolikhet att vara hos Samordningsförbundet Östra Södertörn som är projektägare, möjligheter finns att förlägga anställningen hos något av de andra sex samordningsförbunden i Stockholms län. Var anställningen förläggs sker i nära dialog och gemensam överenskommelse med dig.

Välkommen med din ansökan!

Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Postadress
  • Region HANINGE
  • 13681 RUDSJÖTERRASSEN 1
Dela