Dietist till sluten- och ätstörningsvården, Barn- och ungdomspsykiatrin

Antal platser:
Yrkesbenämning: Dietist
Publicerad: 2023-01-17
Sista ansökningsdag: 2023-02-10
Stad: Karlstad
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby. Om verksamheten Barn- och ungdomspsykiatrin är regionens specialistresurs för barn och ungdomar med svår psykisk ohälsa. Tillsammans med andra aktörer inom regionen har vi uppdraget att erbjuda en jämlik, behovsstyrd och kostnadseffektiv vård för barn och unga och deras familjer. Samverkan är en stor och viktig del av vårt arbete. Verksamheten består av Ätstödsteamet (ÄST), Barnteamet på Centrum för ätstörningar (CFÄ), slutenvård, dygnet runt på avdelning 48 samt dagvård och besök inom öppenvården på mottagning 5. På samtliga nivåer bedrivs nutritionsbehandling i nära samarbete med de olika multidisciplinära teamen i form av individuell kostbehandling och rådgivande samtal.  I nuläget är vi cirka 160 stycken medarbetare med olika yrkesprofessioner. Vi jobbar i tvärprofessionella team som tar ett gemensamt ansvar för de patienter som tillhör teamet. Vi har patienten i ett självklart fokus. Vi befinner oss i ett expansivt skede och behöver nu utöka dietistresursen på BUP med ytterligare en tjänst. Vi ser fram emot att skapa en sömlös vård för våra patienter med olika ätstörningsdiagnoser där du som dietist kommer bidra med din expertkunskap både till familjer och till oss i personalgruppen. Vi erbjuder dig - Kompetensutveckling utifrån ditt behov, med särskild prioritet i de diagnoser och patientgrupper du som dietist möter inom BUP - Intressant arbete ihop med övriga professioner på BUP - Kompetensutveckling och utvecklingsarbete inom vårt interna nätverk för dietister. - Handledarutbildning 7,5 hp - Hälsofrämjande arbetsplats, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme - En välplanerad introduktion med mentorskap från en dietistkollega. - Vill du kombinera kliniskt jobb med forskning i framtiden? Har du en idé finns stöd hur du kan gå vidare hos våra forskningsledare på Centrum för klinisk forskning och utbildning.  - Kollegialt nätverk. Dietisterna som jobbar inom barnmedicin, barnhabilitering och barnpsykiatri sammanstrålar i ett barnteam en gång per månad för kollegialt utbyte. Ett nära samarbete med Centrum för ätstörningar och dietisten där finns uppbyggt.  https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner?qs=förmÃ¥ner Arbetsuppgifter Patientgruppen består av ungdomar med ätstörningar, ibland i kombination med andra diagnoser. Vårdnivåerna består av slutenvård dygnet runt samt dagvård och besök inom öppenvården. På samtliga nivåer bedrivs nutritionsbehandling i nära samarbete med de olika multidisciplinära team i form av individuell kostbehandling och rådgivande samtal. Inom slutenvården stöttar du personalen i kostrelaterade frågor och i utformningen av matlistor med främsta syfte att häva svält och att förbereda patienten för fortsatt behandling av ätstörning genom att stärka kostrelaterad föräldraförmåga. Inom dagvården stöttar du personalen i utformningen av matlistor och agerar stöd till patienten och anhöriga vid behov. Inom öppenvården har du enskilda eller sambokade besök tillsammans med behandlare i andra yrkesprofessioner och bedriver nutritionsbehandling med ungdomar och föräldrar. Organisatoriskt jobbar du för att skapa struktur och ett enhetligt förhållningssätt över vårdnivåerna i frågor gällande kost och nutrition.  Att jobba som dietist på CFÄ/ÄST/48:an ger möjligheter att jobba tätt i team genom hela vårdkedjan och att följa upp patienter frekvent och intensivt med stora möjligheter att påverka behandlingsuppläggen. Arbetsuppgifterna och teamarbetet upplevs väldigt stimulerande och givande. Så här säger vår medarbetare Oliver Kongbäck: "Som dietist i BUPs ätstörningsvård jobbar du över vårdnivåerna i multidisciplinära team ochdeltar på verksamhetens behandlingskonferenser, där teamet tillsammans utformar en gemensam behandlingsplan för patienterna. Det övergripande behandlingsupplägget består av en familjebaserad behandling i tre faser som följer Maudsley modellen för behandling av ätstörningar under refeeding och viktåterhämtningsfasen". Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad dietist med intresse för barn och unga med psykiatrisk problematik. Vi önskar att du som söker har jobbat några år inom yrket. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn och unga som om du läst extra högskolepoäng inom psykologi, och/eller tidigare arbetat inom ätstörningsvården. Du kommunicerar på ett tydligt och konkret sätt med både patienter och kollegor och säkerställer att personen eller personerna du kommunicerar med förstår vad du menar och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. För oss är det viktigt att du kan strukturera, och prioritera din arbetsuppgifter. Du tycker om att jobba i team och har lätt för att samarbeta med andra yrkesprofessioner. Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga och personliga egenskaper. Urval sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag! https://www.regionvarmland.se/berattelser Övrigt I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning. Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen. Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela