Rektor sökes till föräldrakooperativ

Antal platser:
Yrkesbenämning: Rektor
Publicerad: 2022-12-12
Sista ansökningsdag: 2023-01-31
Stad: Österåker

Vildvittran är ett föräldrakooperativ med ca 45 barn och nio pedagoger. Vi har en uteprofilering vilket innebär att en stor del av dagen tillbringas utomhus i närliggande natur och på vår stora gård. Alla barn går på skogspass och för de äldsta har vi Mulle.

Vårt arbetssätt bygger på lågaffektivt bemötande och ett gemensamt förhållningssätt. Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från vårt årshjul som är uppdelat i läroplanens olika områden där vi väljer ett fokusmål i taget.

På Vildvittran är barngrupperna små och pedagogerna arbetar tillsammans över avdelningarna, har korta beslutsvägar samt generöst med planerings- och reflektionstid.


Vi söker nu en prestigelös rektor, gärna utbildad förskollärare, som trivs med att arbeta utifrån ett helhetstänkande som inkluderar hela förskolan samt utöver ordinarie arbetsuppgifter gärna kavlar upp armarna och hjälper till ute i verksamheten vid behov. Du kommer få en nära kontakt med både barn och föräldrar och bidrar till den familjära stämningen som råder på förskolan.

Några av rektorns övergripande ansvarsområden:

 • Ansvara för att verksamhetens pedagogiska innehåll är i enlighet med skolagen, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.
 • Övergripande ansvar för att förskolans dagliga verksamhet fungerar.
 • Ansvara för journalföring över inskrivna barn
 • Ansvara för att rutiner upprättas för förmedling av information från styrelse till övrig personal.
 • Ansvara för att forum finns för planering och utvärdering av den pedagogiska verksamheten och arbetet.
 • Ansvara för föräldramöten.
 • Företräda och representera förskolan i fortlöpande kontakter med kommunens socialtjänst, barnhälsovård, närliggande förskolor och fritidshem, skolförberedande verksamhet samt företräda och representera förskolan inför intresserade familjer till lediga barnomsorgsplatser.
 • Personal & Ekonomiansvar.


Tillträde sker enligt överenskommelse.

Vi är anslutna till kollektivavtal.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
 • Heltid
 • Tillsvidare
 • Vanlig anställning
Lön
 • Fast lön
Postadress
 • Region ÅKERSBERGA
 • 18444 Visthusvägen 3
Besök hemsida
Dela