Universitetslektor i fysioterapi/vårdvetenskap/medicinsk vetenskap

Antal platser:
Publicerad: 2022-11-24
Sista ansökningsdag: 2022-12-15
Stad: Falun
Avdelningen medicinska vetenskaper vid Högskolan Dalarna befinner sig i ett skede med satsningar på utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats inom Institutionen för hälsa och välfärd. Medicinska vetenskaper ansvarar för att ge magisterprogrammet i fysioterapi samt för kurser inom grundutbildning till sjuksköterska, vidareutbildning till distriktssköterska samt en rad fristående kurser inom anatomi och fysiologi, sjukdomslära, smärta och farmakologi. Forskningen bedrivs övergripande inom hälsa och välfärd och i samverkan med det omgivande samhällets hälso- och välfärdsaktörer med såväl nationella som internationella partners. Forskningsmiljön innefattar många aktiva forskargrupper som huvudsakligen har anknytning till forskningscentra. Exempel på forskningsområden är kunskapsimplementering och patientsäkerhet, folkhälsa och idrott, smärta, sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa samt forskning inom äldre och åldrande. Din arbetsdag som universitetslektor I anställningen som universitetslektor kommer du att arbeta med undervisning och egen forskning. Arbetsuppgifterna omfattar kursansvar, undervisning och handledning/examination framför allt i kurser inom magisterprogrammet i fysioterapi samt i övriga kurser på grundnivå inom avdelningen. Magisterprogrammets profilområden är smärta och smärtbehandling, fysisk aktivitet i prevention och behandling samt implementering av evidensbaserade arbetssätt. Högskolan Dalarna profilerar sig inom e-lärande och i undervisningsuppdragen ingår att undervisa via de webbaserade verktyg Högskolan tillhandahåller. I tjänsten finns viss möjlighet till distansarbete. Som universitetslektor förväntas du bedriva forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom aktuellt ämnesområde, kunna attrahera externa medel och vara ett stöd för yngre juniora forskare. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning anställningsordningen. För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15hp eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början.  Bedömningsgrunder för denna anställning är: Krav: • Leg fysioterapeut/sjukgymnast • avlagd doktorsexamen inom fysioterapi/vårdvetenskap/medicinsk vetenskap eller närliggande områden • Visat pedagogisk skicklighet genom varierande insatser i utbildning; god förmåga att planera, utveckla och genomföra undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vidare visas pedagogisk skicklighet även genom förmåga att omsätta klinisk kompetens i undervisningsmoment. • Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift Meriterande: • Forskning som knyter an till magisterprogrammets profilområden • God förmåga att söka och erhålla externa forskningsanslag • Forskningsproduktionens relevans i förhållande till anställningsprofilen • Bredd och djup som forskare • Erfarenhet av att bygga akademiska miljöer samt leda forskargrupper • Erfarenhet av kursansvar och examinator Eftersom en stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället ser vi som viktigt att du har en god samarbets-, initiativ- och kommunikativ förmåga, hög grad av självständighet och är ansvarstagande. Vi lägger därför stor vikt vid personliga egenskaper. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats i en kunskapsintensiv miljö där öppenhet, mod och ansvar är ledorden. Vi är måna om att din kompetens och erfarenhet tas väl tillvara och värnar om din professionella och personliga utveckling. Anställningsinformation Anställningsform: Tillsvidareanställning, Provanställning kan komma att tillämpas Omfattning: 50-100% med möjlighet till 20% forskning (av bemanningsbart) under år 2023. Forskningstiden ska användas till ansökningar av externa forskningsmedel med Högskolan Dalarna som huvudman Sista ansökningsdag: 2022-12-15 Stationeringsort: Falun, i tjänsten finns viss möjlighet till distansarbete. Institution/avdelning: institutionen för hälsa och välfärd, avdelningen för medicinska vetenskaper Övrigt Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi har möjlighet att erbjuda medflyttarservice via Rekryteringslots Dalarna. I det fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden, tillsätts en vikarie. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Vänligen meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen. Ansökan ska innehålla - CV samt personligt brev - Intyg och betyg - Publikationsförteckning - Uppgift om referens - Pedagogiska meriter ska redovisas enligt mallen: www.du.se/pedagogiskameriter Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected] . Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Handlingarna kommer att sakkunniggranskas. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss?

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela