Rektor på deltid till waldorffritids

Antal platser:
Yrkesbenämning: Rektor
Publicerad: 2022-11-24
Sista ansökningsdag: 2023-02-28
Stad: Hudiksvall

Delsbo Waldorffritids är ett fristående fritidshem som drivs av en ideell förening. Föreningens medlemmar består till största delen av vårdnadshavare till elever som är skrivna på fritidshemmet. Fritidshemmets syfte är främst att erbjuda fritidsverksamhet för elever vid Delsbo Waldorfskola, men elever från andra skolor är också välkomna att söka plats hos oss. Vi har nu ca 30 barn inskrivna och är 3 personal plus resurs, timvikarier och vaktmästare.

Delsbo Waldorffritids arbetar utifrån läroplanen för grundskolan (Lgr11) som kompletteras av Waldorfskolans läroplan ”En väg till frihet”.

På vårt fritidshem ser vi det som vår uppgift att skydda och skapa utrymme för barnens fria lek. Det är främst genom lekar som barnen utvecklar sin sociala identitet och sin förmåga till samspel med andra individer. Leken innehåller också rika möjligheter till utveckling av barnens känslomässiga, motoriska och intellektuella utveckling. Den fria leken ger barnen tillfällen att utveckla fantasi och kreativitet samt att barnen får tillfällen att bearbeta sina upplevelser. De får också möjligheter att lösa konflikter och pröva sig själva gentemot andra. På vårt fritids används leken på ett medvetet sätt för att stimulera barnens utveckling till kreativa, handlingskraftiga och kompetenta vuxna. Vårt mål med att stötta barnens sociala utveckling utgår ifrån värderingarna i Lgr11 om alla människors lika värde, individens frihet och integritet, solidaritet, jämställdhet mellan könen och människolivets okränkbarhet. Pedagogens uppgift gentemot barnen skall vara att erbjuda en vuxen förebild och vägleda eleverna. I samspelet med eleverna är vi pedagoger lyhörda, lyssnande och iakttagande, ibland nära och ibland på avstånd. Genom den vuxnes närhet skapas trygghet i barngruppen.

Även om det är fri lek för barnen stor del av tiden på fritids så finns det också tydliga rutiner som en ram kring verksamheten som skapar trygghet och kontinuitet hos barnen. Dagliga samlingspunkter blir mellanmålet och fruktstunden. Däremellan finns återkommande aktiviteter som följer årstiderna. Vi lägger stor vikt vid att erbjuda en balans mellan aktivitet, vila och återhämtning. Hos oss finns alltid en lugn vrå att sitta och läsa eller ligga och vila efter en händelserik skoldag och det händer inte sällan att någon trött elev ligger och sover i myshörnan. I salen finns utrymme för fysiska lekar, kojbygge samt en klättervägg. Vintertid har vi nära till en backe perfekt för madrassåkning och även skidspår finns tillgängliga.

Verksamheten bedrivs i en trivsam villa ca 100 m från Delsbo Waldorfskola. Fritidshemmet ligger lantligt och omges av åkermark, skog, hästhagar, några villor och gårdar. På tomten finns gräsytor att röra sig på, träd att klättra och gunga i och även platser för odling. Populärt förra året var sockerärtorna som var mogna när eleverna kom tillbaka från sommarlovet, och i det generösa hallonsnåret såg man små barnhuvuden sticka upp här och var till långt in på hösten. I skogen plockar vi lingon och blåbär och kokar egen sylt till gröten och pannkakorna. Det händer att vi letar svamp på höstloven och plockar kottar till den årliga julbasarens braskottsförsäljning. Vi använder till största delen ekologiska produkter i vår matlagning och erbjuder vegetarisk kost.

Det är en liten verksamhet, så vi kan endast erbjuda en deltidstjänst. Som rektor behöver du inte absolut finnas geografiskt nära Delsbo. Det viktiga för oss är att du är rätt person och har förmågan att sätta dig in i verksamheten och skapa bra kontakt med personal, föräldrar, styrelse och kommun.


Omfattning:

Ca 10-20 tim/mån.

Lön:

Enligt överenskommelse

Provanställning 6 månader, tillträde snarast.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Postadress
  • Region Delsbo
  • 82474 Vedmyra 116
Dela