Socionom till skolsocialt team

Antal platser:
Yrkesbenämning: Socionom
Publicerad: 2022-11-24
Sista ansökningsdag: 2023-01-06
Stad: Alingsås
Välkommen till Alingsås! Här hittar du en välbevarad stadskärna och en levande landsbygd med vacker natur. Med goda pendlingsmöjligheter är det också nära till Göteborgs storstadspuls och resten av Västsverige. Över 40 000 invånare och nära 4 000 medarbetare gör Alingsås till kommunen som är tillräckligt stor för att driva utveckling och tillräckligt liten för att du själva ska kunna vara med och påverka. Tillsammans skapar vi Alingsås! Socialförvaltningens arbete omfattar myndighetsutövning och utförande för målgrupperna barn och unga, personer med beroendeproblematik, personer med psykisk ohälsa samt försörjningsstöd. Förvaltningen är indelad i avdelning vuxna, avdelning unga, avdelning administration. Vi har ett processorienterat arbetssätt där samverkan, forskning, utveckling och ständiga förbättringar leder förvaltningen framåt. ARBETSUPPGIFTER Vill du ha ett meningsfullt och varierat arbete som rymmer socionomens bredd med hälsofrämjande och förebyggande arbete? Vi söker nu två socionomer som ska ingå i ett nystartat skolsocialt team. Det skolsociala teamet har en tvärprofessionell sammansättning och erbjuder stöd som leder till att barn/elev återkommer till skolan och får möjlighet till fullföljda studier. Socionomerna i det skolsociala teamet har i uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande och skapa förutsättningar för barns och elevers lärande genom en ökad närvaro i skolan. Huvudsakligt fokus är att fånga upp barn i ett tidigt skede som har eller visar tecken på en ogynnsam utveckling avseende närvaro/frånvaro. Målgruppen är främst förskola/skola med fokus på de yngre barnen men kan även omfatta högstadieelever som ingår i gruppen oroväckande frånvaro i ett tidigt skede. Teamet är tvärprofessionellt genom att en del av teamet även består av en skolpsykolog vars tjänst är placerad inom skolan. Skolsocionomernas tjänster är placerade inom socialförvaltningen. Som socionom inom skolsocialt team är det din arbetsuppgift att tillsammans med teamet bedriva stöd- och behandlingsinsatser riktat både mot barn, föräldrar samt vid behov dess nätverk. Även samarbete med andra huvudmän kan ingå. Du kommer ha en nära samverkan främst med skolan men även med fältsekreterare, socialsekreterare och behandlare inom socialförvaltningen då insatser kan ges både som bistånd och via service. Barnets behov är vägledande avseende på vilket sätt och vilka aktörer som blir involverade i förändringsarbetet runt och tillsammans med barnet, med målet om ökad närvaro. Skolsociala teamets arbete kan utföras på olika arenor så som i hemmet, på skolan eller andra miljöer där barn och ungdomar vistas. Insatserna kan vara av både praktiskt pedagogiskt stöd till föräldrar och barn likväl som samtalsstöd. Arbetet sker företrädesvis på dagtid. Uppdraget omfattar att utveckla en fungerande samverkan mellan skola och socialtjänst där nyckelorden är tillsammans och för barnets bästa, för att med gemensamma krafter lyckas i uppdraget för varje enskilt barn. Teamets insatser kommer inledningsvis att riktas mot ett mer socioekonomiskt utsatt område inom Alingsås kommun. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har socionomexamen alternativt det som arbetsgivaren bedöms som likvärdig utbildning. Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och deras familjer. Tjänsten kräver att du innehar B-körkort. Utbildning i och erfarenhet av Signs of safety är meriterande eftersom socialförvaltningens arbete med barn och unga utgår från dess synsätt och förhållningssätt. Har du kunskaper och färdigheter i systemisk familjebehandling och Mi-utbildning samt erfarenhet av att jobba med socialt arbete i eller tillsammans med skolan ses dessa som värdefulla meriter. Du ska ha ett stort intresse för elevers lärande, se vikten av samverkan med skolpersonal och en hög vilja att arbeta i tvärprofessionellt team. Vi vill att du har en personlig mognad, är flexibel och har ett stort engagemang i socialt arbete med barn, ungdomar och deras vårdnadshavare. Du har god förmåga att skapa allianser och är van att hantera professionella relationer. Då mycket av arbetet handlar om samverkan med andra professioner kommer extra vikt att läggas på din samarbetsförmåga. Stor vikt kommer även att läggas på personlig lämplighet ÖVRIGT Har du frågor gällande skolan kan du vända dig till enhetschef för barn- och elevhälsan. Emilie Torbjörnsdotter nås på: 0322-61 64 05 För arbete hos oss krävs utdrag ur belastningsregister för anställning mot skolans verksamhet. Beställ genom länken nedan: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret På www.alingsas.se/jobb kan du läsa mer om vårt erbjudande till dig. För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Vi har gjort våra val av annonskanaler och vill ej ha kontakt med försäljare eller rekryterings- och bemanningsföretag.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela