Antal platser:
Yrkesbenämning: HR-specialist/HR-adviser
Publicerad: 2022-11-23
Sista ansökningsdag: 2022-12-11
Stad: Torsås
Torsås kommun - en kommun med närhet och livskvalité i södra Kalmar län. Kommunen, med ca 7 000 invånare, kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr. Här finns havet, kusten, stränderna, slättlandet, sjöarna och skogarna. Näringslivet domineras av tillverkningsindustrin men har också en stor potential inom besöksnäring och andra områden. Här kan vi erbjuda en hög livskvalitet med närhet och stor trygghet för invånare och besökare. Torsås kommun har fem förvaltningar och två helägda bolag. I Torsås kommun vågar vi hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks genom att vi tar tillvara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter arbetar nära varandra gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef, vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort. Torsås kommuns värdegrund bygger på orden Delaktighet, Utveckling, Tydlighet och Trygghet. Ett förhållningssätt som varje medarbetare och förtroendevald visar i det dagliga arbetet och i möte med medborgare och kunder. ARBETSUPPGIFTER Som HR-specialist i Torsås kommun är ditt främsta uppdrag att ge stöd, service och utveckling inom hela HR-området till våra chefer. Du har en till två förvaltningar som du främst arbetar med samt ett antal kommunövergripande uppdrag som du deltar i/ansvarar för. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och samskapande flera kommunövergripande projekt drivs partsgemensamt. De processer HR ger stöd, service och utveckling inom är främst bemanning, arbetsrätt, samverkan, kompetensutveckling, hälsa- och arbetsmiljö, lönesättning och organisation. Som HR-specialist representerar du kommunledningsförvaltningen i dessa processer och har befogenheter att initiera insatser där det bedöms att behov finns. Våra HR-specialister ingår i förvaltningarnas lednings- och samverkansgrupper och rapporterar direkt till personalchef. De interna kontaktytorna är främst kommunens chefer samt kollegor inom HR och ekonomi. Externa kontaktytor är länets HR-nätverk, arbetssökande, företagshälsovård, hälsocentraler, utbildningsleverantörer, konsulter och myndigheter. KVALIFIKATIONER För att vara aktuell för uppdraget behöver du ha läst personalvetarprogrammet eller någon annan beteendevetenskaplig utbildning med arbetsrätt. Du har minst tre års erfarenhet av att ha arbetat inom HR och har god förmåga att driva, utveckla, prioritera och organisera de varierande uppdrag som HR-arbetet innehåller. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet och du behöver ha förståelse och intresse för bredden i en kommuns olika uppdrag och verksamheter. Som person inger du förtroende genom att vara lyssnande, empatisk och prestigelös i ditt förhållningssätt till andra. Systematik, ordning & reda och struktur präglar ditt sätt att arbeta, liksom hög grad av självständighet. Du behöver ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. ÖVRIGT Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR) Varmt välkommen med din ansökan!

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela