Socialsekreterare Psykiatri, stadsområde Centrum 1

Antal platser:
Yrkesbenämning: Socionom
Publicerad: 2022-11-22
Sista ansökningsdag: 2022-12-06
Stad: Göteborg
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra. Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra. Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Drivs du av möjligheten att göra skillnad för personer med funktionsnedsättningar och att arbeta för att rätt person skall få rätt insats i rätt tid? Då kan det vara just dig vi söker! Inom Myndighet i Centrum 1 ansvarar vår enhet för handläggningen avseende psykiatri och somatik, exklusive personlig assistans. Vi söker dig som ser meningsfullheten i att arbeta som socialsekreterare med insatser för psykiatrins målgrupp. Vi arbetar utifrån de båda lagstiftningarna SoL och LSS och som socialsekreterare för psykiatrins målgrupp utreder och beslutar du om insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar, så som exempelvis boendestöd, korttidsboende och bostad med särskild service. Vår enhet består idag av totalt 18 socialsekreterare uppdelade i tre grupper, var av två med inriktning psykiatri samt en grupp med inriktning somatik. Respektive grupp får metodstöd via egen 1:e socialsekreterare och som socialsekreterare får du även processtöd via extern handledning. Ett mångårigt kvalitetsarbete har bedrivits på enheten vilket ger dig stöd i det dagliga arbetet. Detta tillsammans med ett medvetet arbete utifrån stadens socialtjänstprocess gör att vi känner att vi har en god grund att stå på i vårt arbete. Vi arbetar aktivt för att alla som arbetar på enheten skall uppleva att de utvecklas och stärks i sin yrkesroll kontinuerligt över tid. Vi är en HBTQI-certifierad enhet, där alla medarbetare på får medverka i utbildningsinsatser för att vi skall kunna leva upp till det ansvar som certifieringen innebär. För oss är det en självklarhet att eftersträva mångfald och en bred representation av olika identiteter inom arbetsgruppen. Genom detta stärks vår kompetens och förståelse för dem vi möter i vår yrkesutövning och det förhöjer nivån på bemötandet både internt och externt. Välkommen till oss! KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad med socionomexamen. Har du tidigare erfarenhet av och arbetat med psykiatrins målgrupp ser vi det som en styrka. Meriterad är även du som har arbetat med myndighetsutövning inom något av områdena funktionsstöd, äldreomsorg och /eller individ och familjeomsorg. Om du därtill har arbetat med Treserva, IBIC och IBIC-modulen så kommer du snabbt komma in i vårt arbete. För oss är det viktigt med samarbete och det genomsyrar vår verksamhet, både i kontakt med kollegor och externa aktörer. Det krävs god förmåga och intresse för samverkan. Ett gott bemötande och en positiv attityd, där du kan lyssna och skapa dig förståelse för dem du möter samt visa respekt för din omvärld är en självklarhet likväl som att du har god förmåga att strukturera upp ditt dagliga arbete. ÖVRIGT Bifoga studieintyg eller examensbevis på efterfrågad utbildning. Urval påbörjas under ansökningstiden. Du som söker får svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid. När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR. Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningens eller stadens omställningsarbete. Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela