Undersköterskor till Kvarnbackens korttid

Antal platser:
Publicerad: 2022-08-05
Sista ansökningsdag: 2022-08-22
Stad: Alingsås
Välkommen till kommunen som är tillräckligt stor för att driva utveckling och tillräckligt liten för att du ska kunna påverka mer än den egna arbetsplatsen. Tillsammans skapar vi Alingsås! På vård- och omsorgsförvaltningen är vi idag cirka 1400 medarbetare som med vår samlade kunskap och yrkesvana ger alingsåsarna omsorg och sjukvård i hemmet eller på våra boenden. Vi möter våra brukare, anhöriga och kollegor med öppenhet, engagemang och respekt och tillsammans arbetar vi för att skapa en god arbetsplats för alla. Kvarnbacken är ett boende som ligger i Alingsås. Vi erbjuder boende till de som har en demenssjukdom samt korttid till brukare som under en tidsbegränsad period är i behov av vård och omsorg. Vårt äldreboende ligger i ett lugnt område på markplan med tillgång till en uteplats och trädgård. På korttidsenheten på Kvarnbacken kommer individer som behöver vård och omsorg i en begränsad tid. Enheten är inriktad på personer med rehabiliteringsbehov. Kvarnbacken har även två demensavdelningar. En avdelning med 8 lägenheter och en avdelning med 9 lägenheter. ARBETSUPPGIFTER Vi förstärker nu vårt team med 3 st undersköterskor som vill ha ett meningsfullt och omväxlande arbete. I vår verksamhet arbetar vi utifrån ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi alltid utgår från de resurser som brukaren har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån det individuella behovet. I ditt uppdrag som undersköterska på Kvarnbackens korttidsenhet kommer du och dina kollegor arbeta tvärprofessionellt och samverkar gränsöverskridande med biståndshandläggare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter för att nå brukarens individuella mål. Regelbunden uppföljning av målet för korttidsvistelsen och den enskildes insatser sker på teamsamverkan. I din profession som undersköterska deltar du på dessa teamsamverkansmöten tillsammans med ovanstående professioner. Arbetsuppgifterna är varierande och helt beroende på hjälpbehovet hos brukaren. Du kommer huvudsakligen arbeta för en god omvårdnad, service och social samvaro men även en med dokumentation enligt gällande lagstiftning i våra digitala system, planering, delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt utvecklingsarbete. I rollen som undersköterska är du flexibel, ansvarstagande och samarbetsvillig då du är delaktig i att skapa en god rehabiliteringsprocess för den enskilde. Vi arbetar efter Alingsås kommuns värdegrund; öppenhet, engagemang och respekt. Detta genomsyrar det dagliga arbetet. Vi välkomnar nya perspektiv och idéer i den dagliga dialogen där fokus är brukarens behov, önskemål och välmående. Vi ser därför att det är viktigt att du har en god förmåga att sätta dig in i andra människors situationer samt är lyhörd för individens egna behov och önskningar. Vidare ser vi att du är lösningsorienterad, har en god förmåga att samarbeta och är engagerad i att skapa goda relationer med brukare, anhöriga och kollegor. KVALIFIKATIONER Vi söker nu dig som är undersköterska, har relevant gymnasiekompetens motsvarande omvårdnadsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med individer med omfattande omvårdnadsbehov samt delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Du är väl förtrogen med digitala plattformar, att följa arbetsplatsens handlingsplaner, policys och riktlinjer samt socialtjänstlagens paragraf SoL §1:1. Du har en god kommunikativ förmåga där du delger information och idéer, såväl muntligt som skriftligt samt uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt sätt utifrån dina egna språkliga förutsättningar. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Kommunicering med brukare, närstående och medarbetare sker på ett empatiskt, lyhört och respektfullt sätt. På samma sätt som du behöver förvissa dig om att brukaren och anhöriga förstår given information, visar du själv tydligt att du har förstått innebörden av given information från brukare, anhöriga, kollegor samt chef. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från liknande roll samt annan påbyggnadsutbildning inom exempelvis demens. För att trivas i rollen är du trygg och agerar ansvarsfullt och självständigt med ett tydligt brukarfokus. Du är kvalitetsmedveten, relationsskapande, serviceinriktad och flexibel. Du agerar utifrån verksamhetens behov, styrning samt handlar enligt fattade beslut, planer och riktlinjer. Du har ett gott bemötande gentemot dem du möter, trivs med att skapa nya och goda relationer och har en god samarbetsförmåga. Du har även ett intresse av att bygga upp vår verksamhet och är flexibel vid förändrade omständigheter i ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Urval och intervjuer sker löpande. På www.alingsas.se/jobb kan du läsa mer om vårt erbjudande till dig. För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Vi har gjort våra val av annonskanaler och vill ej ha kontakt med försäljare eller rekryterings- och bemanningsföretag.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela