Specialistläkare till BUP Enhet för psykos och bipolär sjukdom

Antal platser:
Yrkesbenämning: Specialistläkare
Publicerad: 2022-08-05
Sista ansökningsdag: 2022-08-27
Stad: Stockholm
Är du intresserad av intensiv behandling av barn och ungdomar med komplex psykiatrisk problematik? Vill du verkligen få lära känna och följa dina patienter i deras utveckling? Kom och jobba på vår enhet!   Tiden är en viktig faktor för våra patienter. Därför är vårt uppdrag att snarast möjligt genomföra bedömning och behandling vid tidiga tecken på symtom inom psykos- eller bipolärspektrum. Patienternas och familjernas egna önskemål för återhämtning och tillvaron ska återspeglas i våra behandlingsmål, till skillnad från ett snävt fokus på enbart remission. Vi har hela länet som upptagningsområde och vill vara lättillgängliga – hellre hembesök eller besök under inläggning än uteblivna besök. Till oss kommer också frågeställningar som till exempel ECT eller farmakologiska behandlingar av katatoni. Vi har i regel behandlingsansvaret för samtliga patienter med litium inom BUP oavsett diagnos. Inom vårt uppdrag ryms dessutom både metodutveckling och att hålla sig à jour med nya rön, inte minst genom att uppdatera vår gemensamma kunskapsbas för behandling av barn och unga utifrån nationella vård- och insatsprogram. Enheten medverkar bland annat i SFBUPs nätverk för psykosmottagningar inom Sverige med spännande möten varje höst. Arbetet bedrivs i öppenvård efter remiss. Ungefär var tredje ny patient kommer via heldygnsvården som därmed är en viktig samarbetspartner vid nyinsjuknande. Förutom överläkare finns här även sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, arbetsterapeut och två medicinska sekreterare. Vi håller till vid Globen i nyrenoverade lokaler tillsammans med två mellanvårdsenheter. Arbetsbeskrivning Som specialistläkare hos oss utför du högspecialiserade farmakologiska behandlingsinsatser med ett pedagogiskt och terapeutiskt förhållningssätt enligt en skräddarsydd vårdplan i överenskommelse med patient och team. Du står för de essentiella läkarspecifika delarna av bedömningar och diagnostik vid både intake och uppföljningar tillsammans med övriga professioner, likväl som för psykopedagogiska interventioner vid behov. Varje patient har en erfaren patientansvarig specialistsjuksköterska knuten till sig som du samarbetar tätt med. Dina närmaste kollegor är erfarna, vissa även disputerade inom fältet, och det är nära till erfarna specialistläkare inom sektionen. Välkommen till ett roligt, stimulerande och kreativt arbete i en trevlig arbetsgrupp som både följer evidens och kan uppfinna hjulet när det behövs. Enheten och sektionen är unik i sitt slag och vi vill gärna skapa utrymme för god, kliniknära forskning och metodutveckling med plats för egna idéer.   Kvalifikationer Specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, med intresse för intensiva insatser vid komplex psykiatrisk problematik, evidensbaserade metoder och utvecklingsfrågor. Med rätt profil kan även specialist inom psykiatri vara passande, till exempel med erfarenhet av arbete med nyinsjuknande hos unga vuxna. Personliga egenskaper Vi lägger stor vikt vid ett strukturerat arbetssätt, god samarbetsförmåga och prestigelöshet likväl som självständighet och professionell integritet i teamarbetet. Du är nyfiken och vill både lära in och lära ut. Du förmedlar genuinitet och empati och bemöter andra som kompetenta jämlikar. Du är intresserad av att utvärdera och förbättra både övergripande verksamhet och egna metoder. Du ser handledning av dina framtida specialistläkarkollegor som en självklar del av arbetet. Vi erbjuder BUP skapar goda förutsättningar för att du ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning (5000 kr per år). Övrig information Intervjuer kan komma att ske löpande.   Vi ser fram emot din ansökan!   Om oss   BUP Enhet för psykos och bipolär sjukdom är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi cirka 1 000 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.   Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde: - tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje. - ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning. - krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt. Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.sll.se/. Att söka jobb i Region Stockholm Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar. Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen. Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion. https://www.regionstockholm.se/jobb-1/jobba/

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela