Rektor till Thoren Framtid Falkenberg förskola/bitr rektor grundskola

Antal platser:
Yrkesbenämning: Rektor
Publicerad: 2022-08-05
Sista ansökningsdag: 2022-08-26
Stad: Falkenberg
Thoren Framtids förskolor är en del av Thorengruppen som driver utbildning från förskola till vuxenutbildning. På våra förskolor möter barnet en undervisning som ger förutsättningar att utveckla sina förmågor och sitt lärande. På Thoren Framtids förskolor förbereder vi barnen inför framtiden genom att utveckla sitt Mod, sin Kraft, sin Passion och rustas med ett gott Hjärta. På Thoren Framtids förskolor utgår kunskapssynen från att lära genom att få försöka, undersöka, fantisera och dra egna slutsatser. Vi utgår från Projekt för undervisning. Det innebär att vi arbetar dynamiskt och medforskande. Barnens lärprocesser stimuleras av att arbeta med något de är nyfikna på och intresserade av. Det skapar både mening och motivation. I projekt kan vi kombinera undervisning i linje med läroplanens mål och med det barnen är nyfikna på. Det innebär att pedagogerna är nära barnen. På så vis skapar pedagogerna goda förutsättningar för lärande. Målet är att barnen ska utveckla sin lärandeidentitet, dvs tilltro till sin förmåga att lära, lärandestrategier, kreativitet och problemlösning. Barnet bygger sin självkänsla genom att lyckas. Att veta att jag kan lära mig nya saker även om det är lite klurigt i början. Denna förmåga har de med sig in i framtiden. Så bygger vi det lustfyllda livslånga lärandet! Genom dagliga samtal och reflektion tillsammans med barnen skapas goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande. Arbetslaget under ledning av förskollärarna arbetar kollegialt med uppföljning, utvärdering och analys av de målstyrda processerna. På så vis synliggör vi hur utbildningen i förskolan bidrar till barnens förändrade kunnande. Är du en ledare som drivs av passion för barn och elevers lärande och har kraften att utveckla och driva utveckling i ett nära och personligt ledarskap? Då är du kanske Thoren Framtid Falkenbergs nya ledare! Vi söker en erfaren, framtidsorienterad och prestigelös ledare. Tjänsten innebär att vara rektor för vår förskola med ca 100 barn på 50% och biträdande rektor på vår grundskola F-6 med ca 200 elever. Enheterna ligger i nära anslutning till varandra och är båda mycket väl fungerande enheter. Samarbetet mellan enheterna är idag gott och målet är att de gemensamt ska utvecklas i nära samarbete framåt.  Du kommer i din roll som rektor och biträdande rektor tillsammans med grundskolans rektor forma och leda de båda enheterna där barnens och elevens behov alltid står i centrum. Genom öppen dialog, rätten till kunskap i fokus och med en tydlighet gällande riktning och utveckling förväntas du leda förskolan. Är du redo för ett nytt spännande uppdrag i en stark organisation med MOD som ledstjärna, då kan detta vara något för dig! Som rektor hos oss förväntas du leda verksamheterna med varm hand och modiga tankar. Du är en ledare som skapar ett gott arbetsklimat genom delaktighet från medarbetare och som uppmuntrar till utveckling och tankar utanför boxen. Du delegerar ansvar och följer upp samt är tydlig i att staka ut riktning och mål. Arbetsuppgifter Som rektor hos oss ansvarar du för att på ett professionellt sätt leda och fördela arbetet på din förskola. I din roll som biträdande rektor kommer du att ha olika ansvarsområden på grundskolan och arbeta i ett nära samarbete med grundskolans rektor, dessa uppdrag fördelas i dialog med dig och rektor för grundskolan. Du är aktivt deltagande i Thoren Framtids rektorsgrupp som träffas regelbundet både för digitala möten och på fysiska konferenser med övriga ledare inom Thorengruppen. Du ansvar för Thoren Framtid Falkenberg och inom ramen för det uppdraget säkerställer du att förskolan och skolan: Följer rådande lagar och styrdokument Har ett välutvecklat systematisk kvalitetsarbete i syfte att få våra barn och elever att nå så långt som möjligt i sin utveckling och sitt lärande Leds och utvecklas utifrån enheternas unika behov och i enlighet med Thoren Framtids pedagogiska koncept samt ThorenGruppens värdegrund Har ett väl utvecklat arbetsmiljöarbete inom SAM och OSA Har ett tydligt ledarskap såväl pedagogiskt som ekonomisk Brinner för elevers lärande och personalens välmående och utveckling Kvalifikationer Det är meriterande om du har genomgått rektorsutbildningen och har arbetat som skolledare i några år. Meriterande är också god kunskap om och erfarenhet av att leda elevhälsa. Du är en ledare som har förmågan att tänka strategiskt och organisatoriskt och genom det entusiasmera och engagera dina medarbetare till goda resultat. Du är kvalitetsmedveten med nyfikenhet på förbättringsområden och utveckling. Du fördelar ansvar och följer upp samt utvecklar medarbetare genom ett tillitsbaserat ledarskap. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi erbjuder Stort frihet under ansvar. Starkt stöd i form av väl utvecklade och professionella stödfunktioner. En driven rektorsgrupp och en passionerad chef! ThorenGruppen erbjuder årligen sina medarbetare en generös utvecklingspeng som möjlighet för personlig utveckling och individuellt välbefinnande. Varje läsårsstart samlas alla medarbetare för en tre-dagarskonferens och kickoff – Thoren Tillsammans. Sista ansökningsdag 2022-08-26, urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så tveka in att skicka in din ansökan! Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Information Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Viktoria Hassel Biträdande Verksamhetschef tel 0738-684006 mailto:[email protected] Vill du veta mer om oss, vår pedagogik eller om skolorna? Kika in på vår hemsida http://www.thorenframtid.se/. Till följd av skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och gymnasiet. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se. Ledorden MOD, KRAFT och PASSION resulterar i en koncern med stort samhällsengagemang och hjärta: ThorenGruppen. Vi är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag, grundat 1999, med drygt 2300 medarbetare och en omsättning på 1,7 miljarder. ThorenGruppen driver gymnasieskolor, för- och grundskolor samt vuxenutbildning på drygt 60 orter, från Malmö i söder till Kiruna i norr.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela