Universitetslektor i rättsvetenskap

Antal platser:
Publicerad: 2022-08-04
Sista ansökningsdag: 2022-09-15
Stad: Örebro
Vi söker en universitetslektor i rättsvetenskap med inriktning i barnrätt för tillsvidareanställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Ämnesområde Ämnesområdet för anställningen är: rättsvetenskap med inriktning i barnrätt. Bakgrund Vid institutionen JPS finns en unik kombination av huvudområden i form av socialt arbete, psykologi, rättsvetenskap och kriminologi som möjliggör samarbeten över gränserna, möten och utbyte av kompetens samt goda omständigheter för tvärvetenskapliga forskningsprojekt. På enheten för rättsvetenskap och juridik finns juristprogrammet och rättsvetenskapliga programmet med internationell och digital inriktning. Rättsvetenskapen i Örebro utmärker sig genom en möjlighet till fritt val bland en rad juridikkurser och en viss specialisering som inte finns någon annanstans. Förutom grundläggande kurser i juridik erbjuder rättsvetenskapen i Örebro även vissa juridiska kurser som är unika till sitt innehåll, till exempel rättsretorik eller advokaträtt. Arbetsuppgifter Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. I anställningen ingår arbetsuppgifter både på juristprogrammet och rättsvetenskapliga programmet samt kurser i rättsvetenskap på andra program och fristående kurser. Som universitetslektor förväntas du även söka egna externa forskningsmedel. Arbetsuppgifterna omfattar barnrätten utifrån olika rättsliga perspektiv inklusive både materiell rätt och processrätt (inklusive förvaltningsprocessrätt) samt vid behov andra närliggande rättsområden. Den sökande bör därför ha en ämnesteoretisk bredd, vilken omfattar barnrätt utifrån olika perspektiv. Behörighet Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen. Bedömningsgrunder Se fullständig annons på Örebro universitets hemsida. Information Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Laura Ervo 019-30 21 35, e-post: [email protected] eller ämnesansvarig Eleonor Kristoffersson, 019-30 30 79, e-post: [email protected] Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt. Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten. Ansökan Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument: • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer) • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj • Publikationslista • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat) • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas. Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/ Sista ansökningsdag är 2022-09-15. Välkommen med din ansökan! Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela