Regeringen söker generaldirektör och chef till Finansinspektionen

Antal platser:
Yrkesbenämning: Generaldirektör
Publicerad: 2022-08-04
Sista ansökningsdag: 2022-09-19
Stad: Stockholm
Finansinspektionen ansvarar för tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen som rör finansiella marknader och finansiella företag. Myndigheten ansvarar också för att vidta åtgärder för att motverka finansiella obalanser i syfte att stabilisera kreditmarknaden, men med beaktande av åtgärdernas effekt på den ekonomiska utvecklingen. Myndigheten ska arbeta för att det finansiella systemet - är stabilt och präglas av ett högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster, - ger ett högt skydd för konsumenter, och - bidrar till en hållbar utveckling. Myndigheten ska särskilt svara för att följa och analysera utvecklingen inom ansvarsområdet. Om myndigheten bedömer att instabilitet i finanssektorn riskerar att negativt påverka det svenska finansiella systemets funktionssätt, ska regeringen underrättas. Myndigheten ska också se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag att förstå och följa. Finansinspektionen är vidare en del av det europeiska systemet för finansiell tillsyn. Finansinspektionen har drygt 500 anställda och har sitt huvudkontor i Stockholm. Myndigheten leds av en styrelse som ska bestå av högst tio ledamöter. Generaldirektören är myndighetschef. Kvalifikationer Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med • erfarenhet av att leda genom andra chefer. • goda kunskaper om Finansinspektionens verksamhetsområden. • goda kunskaper om statsförvaltningen, dess beslutsprocesser och förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom. • goda kunskaper i svenska och engelska. Du ska också ha förmåga att • leda och utveckla verksamheten strategiskt på ett effektivt och rättssäkert sätt i enlighet med riksdagens och regeringens intentioner samt EU-regelverket. • engagera, entusiasmera och motivera medarbetare. • leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur • erfarenhet och förmåga att företräda en medialt bevakad verksamhet. • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning. • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken. • företräda myndigheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt, nationellt och internationellt. Det är meriterande om du har • praktisk erfarenhet från Finansinspektionens verksamhetsområden. • erfarenhet av arbete i Regeringskansliet, statlig myndighet eller riksdagen. • erfarenhet av internationella förhandlingar. Övrigt Endast den som är svensk medborgare kan anställas som generaldirektör och chef för Finansinspektionen. Anställningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före anställning. Mer information Mer information om befattningen lämnas av Tord Gransbo, enhetschef, Enheten för försäkring, pension och myndighetsstyrning. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Michael Östervall eller Helena Enström, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00. Intresseanmälan Välkommen att registrera din intresseanmälan inklusive cv i vårt rekryteringsverktyg senast den 19:e september 2022. Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela