Postdoktor: Biodiversitetsmodellering och - scenarioanalys

Antal platser:
Yrkesbenämning: Ekolog
Publicerad: 2022-08-03
Sista ansökningsdag: 2022-09-14
Stad: Uppsala
SLU Artdatabanken SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Nu rekryterar vi en person som kommer att modellera och skriva fram utbredning och dynamik i biodiversitet och ekosystemtjänster. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ Arbetsuppgifter: Beroende på din expertis kommer du att utveckla modeller for rumslig utbredning eller dynamik hos skogslevande arter eller utföra framskrivningar med befintliga modeller för biodiversitet och ekosystemtjänster givet scenarier. Vi studerar hur scenarier av socioekonomisk policy eller utveckling, klimatförändring eller skogsskötsel på olika rumslig skala (global, EU, landskap) kan komma att påverka framtida leverans av ekosystemtjänster, biodiversitet och människors välmående. Vi undersöker också konflikter och synergier mellan dessa, t.ex. baserat på optimering. Arbetet finansieras av Vetenskapsrådet, och BiodivERsA-projektet BioESSHealth (www.biodiversa.org/1614). Kvalifikationer: Doktorsexamen i ekologi, skogshushållning med inriktning mot planering, statistik eller motsvarande. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Nödvändigt är tidigare forskning om antingen modellering av arters eller samhällens utbredning eller dynamik, eller om skogsbruksplanering baserat på scenariosimulering eller optimering. God kunskap om analys med programvarorna R, OpenBUGS eller JAGS är önskvärd. Prioritet kommer att ges till sökande som har avlagt sin doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång. Det är dock inget krav – vi söker en motiverad person med ett intresse av populations-, samhällsekologi, modellering och naturvårdstillämpningar. Placering: Uppsala Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 24 månader med möjlighet till förlängning Omfattning: 100% Tillträde: Enligt överenskommelse. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-09-14. Särskilda handlingar som ska bifogas ansökan: CV inklusive publikationslista, maximalt fem uppsatser, en beskrivning av tidigare forskning (max två sidor), av nuvarande forskningsintresse samt forskningen som du skulle vilja utföra inom tjänsten (max två sidor), namn och adress till åtminstone två referenspersoner. Vi kan be dig skicka din doktorsavhandling i senare skede. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. www.slu.se

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela