Postdoktor i teoretiska undersökningar av vattens egenskaper (2)

Antal platser:
Yrkesbenämning: Fysiker
Publicerad: 2022-07-08
Sista ansökningsdag: 2022-08-15
Stad: Stockholm
vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2022-08-15.  Fysikum är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med ca 150 anställda och ca 2 000 studenter per läsår. XSoLaS gruppen, som företräds av Anders Nilsson, Lars G.M. Pettersson, Foivos Perakis och Sergey Koroidov, inom Avdelningen för Kemisk Fysik fokuserar på studier av vatten, lösningar och heterogen katalys med användande i huvudsakligen av röntgenljus och teoretiska simuleringstekniker. Projektbeskrivning  Projektet är finansierat via ett ERC Advanced Grant (GAS-WAT) och fokuserar på att karakterisera och undersöka konsekvenser av strukturella fluktuationer i vatten. Finns “dolda” strukturer i vanligt vatten? Existerar det strukturella heterogeniteter på nano-nivå och har effekter på akvatiskt liv och på lösningskemi? Från både experiment och teori har en bild av vanligt vatten som lokalt fluktuerande mellan två olika former med låg (LDL) eller hög (HDL) densitet växt fram. Strukturen på dessa och tidsskalan för dessa fluktuationer är inte kända. För att adressera dessa frågor söker vi talangfulla och starkt motiverade postdoktorer med fokus inom något av områdena utveckling av avancerade kraftfält för vatten inklusive maskinlärning, molekyldynamik och/eller Monte Carlo simuleringar av vätskor, spektroskopisimuleringar (röntgen och/eller IR/Raman) i vätskor, och även transport till biologiska membran av gaser lösta i vatten. Arbetsuppgifter Anställningen gäller forskning där signifikanta bidrag förväntas till utveckling och/eller tillämpning av tekniker för att besvara ovanstående och likartade forskningsfrågor inom projektet. Behörighetskrav Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningsgrunder Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid visad vetenskaplig skicklighet inom området. Stor vikt fästs också vid skicklighet inom programmering samt erfarenhet av storskaliga simuleringar inom området. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av huvudansvarig för projektet professor Lars G.M. Pettersson, tfn 070-495 19 90, [email protected] eller av prefekten, professor Jan Conrad, tfn 08-553 787 69, [email protected] Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, [email protected], samt [email protected] (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner. Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till:[email protected] och på ämnesraden ange: SU FV-2746-22 + sökandes namn. och att bifoga följande dokument • personligt brev • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet • kopia av bevis på doktorsexamen • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer). Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela