Reggio förskola i Örby söker Barnskötare

Antal platser:
Yrkesbenämning: Barnskötare
Publicerad: 2022-05-30
Sista ansökningsdag: 2022-06-29
Stad: Stockholm

Vi som Växer startade sin verksamhet 1993 och har fem förskolor, i Stockholms stad och Nacka kommun. Vi är totalt ca 75 anställda i företaget och vi arbetar Reggio Emilia inspirerat med småbarns- och storbarnsavdelningar. Vi har många män anställda och vi arbetar aktivt för att bli fler!

Vår målsättning är att alla pedagoger, på alla enheter i Vi som Växer, ska ha glädje av varandras erfarenheter och kunna dela med sig i ett utvecklande nätverk även mellan enheterna, allt för att stimulera dig som pedagog.

Alla som arbetar hos oss har sökt sig aktivt till oss för att få arbeta med ett utforskade arbetssätt och vi önskar att du också ska vara en av dessa. Vi har även en fast vikarietjänst på de två förskolorna, vilket är en trygghet för alla.

Mycket mer finns att berätta men vi skulle uppskatta om du skickade ett personligt mejl, så kontaktar vi dig för ett personligt möte. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida.

Du skall visa engagemang för ditt yrke och visa vilja att ta egna initiativ och driva förbättringsarbeten som utvecklar verksamheten. Att se till förskolans behov som helhet ingår i dina arbetsuppgifter.

Som barnskötare ska du fungera som bollplank och samtalspartner till dina kollegor och du ska lyssna/dela med dig av dina erfarenheter och teoretiska kunskaper.

Vår arbetsplats tillämpar arbetsrotation och ett stort mått av samarbetsförmåga och flexibilitet krävs av alla anställda. ”Vi är alla varandras arbetsmiljö” och har därför ett gemensamt ansvar att verka för att vår värdegrund upprätthålls.

Vår förskola har som profil att arbeta med en utforskande pedagogik inspirerad från Reggio Emilia, medvetandegöra genusfrågor samt att vara en lärande organisation för både vuxna och barn. Du skall vara mån av att använda din kunskap och intresserad av att förkovra dig och se reflektion med kollegorna som ett instrument för att vidareutveckla din kompetens.

Kontakten och samarbetet med föräldrarna är en viktig del i ditt arbete. Inlevelseförmåga och förståelse för andra människor måste prägla ditt förhållningssätt. Din uppgift är att tillsammans med arbetslaget arbeta för att föräldrarna i verksamheten skall känna sig trygga och lyssnade på. Vår kollega Melina kommer att flytta till London vid årsskiftet och vi vill hitta hennes ersättare på vår avdelning med de yngsta barnen. Vi söker en medforskande barnskötarkollega med eget driv som vill arbeta efter ett utforskande arbetssätt.

Din uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse på förskolan där barnet och lärandet är i centrum. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i arbetet. I ditt arbete ingår att se till att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka och att inget barn kommer till skada.

Du skall aktivt arbeta efter vad som står i Läroplanen ( Lpfö: 98, rev 2010), skollagen och andra styrdokument (Stockholms Stads förskoleplan, Vi som Växers egna mål och policy dokument) beskriver. Barnskötare med förvärvad erfarenhet förväntas delta i planering, dokumentation, utvecklingssamtal mm. Tillsammans med arbetslaget görs handlingsplaner för att kunna ge extra stöd och stimulans till barn i behov av särskilt stöd.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Postadress
  • Region Älvsjö
  • 12540 Vansövägen 4
Besök hemsida
Dela