Antal platser:
Publicerad: 2022-05-30
Sista ansökningsdag: 2022-06-26
Stad: Stockholm
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Norrmalms stadsdelsområde har drygt 70 000 invånare. I stadsdelsområdet ingår förutom Norrmalm och Vasastan även den nya stadsdelen Hagastaden där bostäder, parkområden, handel, Life Science med världsledande forskning och avancerad vård växer fram. Norrmalms stadsdelsförvaltning erbjuder dig en attraktiv arbetsplats där vi tillsammans arbetar för att ge stockholmarna de bästa verksamheterna. Sjuksköterskor sökes till trevligt vård- och omsorgsboende i city! Är du sjuksköterska och vill jobba dagtid? Vill du vara med och driva en högkvalitativ vård och omsorg där boende är i fokus? Då kan det här vara något för dig! Som ett led i arbetet med att skapa ökad kontinuitet och kvalitet i vården av de boende på Väderkvarnens utförarenhet, kan vi idag erbjuda fyra sjukskötersketjänster med dagtjänstgöring inklusive en helg var femte vecka. Vi söker dig som är skicklig i din yrkesroll och som tycker om att möta människor i olika situationer. Vi vill att du har en tydlig handledarroll för omvårdnaden, är ett föredöme och förmedlar glädje och energi. Du arbetar med omtanke i allt du gör med stort eget ansvar och har förmågan att prioritera och leda andra även vid förändrade omständigheter. Flexibilitet och kollegialt samarbete är av stor vikt i uppdraget. Arbetsplatsbeskrivning Väderkvarnens utförarenhet ligger inne vid Hötorget i centrala Stockholm. Enhetens verksamhet omfattar 25 servicelägenheter, 92 lägenheter i vård och omsorgsboende. Boendet är fördelat i tio mindre grupper, två med somatisk inriktning, fem med inriktning mot demens samt tre med profil äldrepsykiatri. Väderkvarnen arbetar med BPSD, är certifierad enligt Silviahemmets vård filosofi och vill erbjuda ett boende utöver det vanliga. Arbetsbeskrivning Du har ett uppdrag som omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) där du har det övergripande ansvaret för att hälso- och sjukvården utförs med bibehållen kvalitet och patientsäkerhet.  Inriktningen på hälso- och sjukvården ska vara hälsofrämjande och personcentrerad, förhållningssättet tvärprofessionellt och processorienterat. Du arbetsleder och fördelar omvårdnadsarbetet på den avdelning för vilken du är omvårdnadsansvarig. Det innebär ett nära samarbete med baspersonal, rehabiliteringsansvariga, HSL-chef och MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska). Förutom det dagliga arbetet på avdelningen, är omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) ansvarig för de tvärprofessionella team-möten som sker regelbundet. Där ges utrymme för fördjupning av  kunskap samt utbyte av erfarenheter mellan professionerna. Det finns också en samarbetsplan för sjuksköterskegruppen med gemensamma möten för bland annat fördelning av ansvarsområden och uppföljning av rutiner. Varje vecka genomförs en rond tillsammans med läkare där omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) förbereder och prioriterar ärenden inom sin avdelning. Samtlig legitimerad personal ingår i HSL-gruppen som samverkar kontinuerligt under ledning av HSL-chef. Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning i geriatrik eller psykiatri. Gärna med erfarenhet av att arbeta med äldre.  Som person är du engagerad, kommunikativ och utvecklingsbenägen och har goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift. Det är viktigt att du bidrar till ett gott arbetsklimat för omvårdnadspersonal, boende, närstående och kollegor. Övrigt     Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela