Högalid och Lotorp söker biträdande rektor

Antal platser:
Yrkesbenämning: Biträdande rektor
Publicerad: 2022-05-30
Sista ansökningsdag: 2022-07-31
Stad: Finspång
Beskrivning  Högalid och Lotorp är skolor där det finns ett kvalitetssäkrat arbete. Det är skolor som stimulerar och möjliggör för eleven att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Trygghet och studiero är i fokus, allt för att skapa en lärmiljö där eleverna kan utvecklas. Högalids skola är en kommunal grundskola i Finspångs centralort och har elever från förskole­klass till årskurs sex. På skolan går idag cirka 170 elever fördelade på sju klasser. På skolan har vi ett nära samarbete mellan fritidshem och skola och vi arbetar gemensamt med olika temaarbeten under skolåret. Högalids skola erbjuder skolbarn­omsorg för samtliga elever. Personalen samverkar i klasserna och verksamheten är helt lokalintegrerad i skolan. Lotorps skola är en kommunal grundskola för förskoleklass till årskurs sex. Idag går ungefär 150 elever fördelade på sju klasser i skolan. Lotorp och skolan ligger fem kilometer utanför centrala Finspång. Lotorp är en gammal bruksort där järnbruket spelar stor roll i dess historia. Skolan ligger naturnära med skog och berg inom skolgårdsområdet. Skolan består av tre huskroppar; Norrgården, Sörgården och Mellangården. Dina arbetsuppgifter Arbetet som biträdande rektor kräver både god kunskap, mod och hjärta. Det innebär att för oss står barnens utveckling i centrum och att vi skapar en trygg lärmiljö där alla ges förutsättningar att känna gemenskap och kan utvecklas. Genom att inspirera och skapa nyfikenhet, möta eleverna där de är och utifrån deras egna individuella förutsättningar, skapar vi en skola där alla kan lyckas och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. En förutsättning för att vi ska lyckas är att vi har höga förväntningar på både elever och varandra och att alla elever känner sig trygga och upplever gemenskap. Det är här hjärtat kommer in. Vi har ett proaktivt förhållningssätt för att skapa en skola där alla barn blir sedda och är trygga. För att lyckas med vårt uppdrag står hjärtat också för en annan viktig del av skolan - samarbete. Som biträdande rektor ingår du i skolans ledningsgrupp som består av rektor, biträdande rektor samt arbetslagledarna på skolan. Du bidrar aktivt i styrgruppen som leds av rektor där du är med och fattar strategiska beslut i riktning mot såväl de lokala samt kommunala verksamhetsmålen. Kvalifikationer Som biträdande rektor ansvarar du för arbetslagen i årskurs F-3 samt fritidshem på bägge skolorna.  Arbetslagen består av både lärare och resurspersonal. Du har ett delegerat personalansvar för medarbetarna i åk F-3 och fritidshemmet vilket innebär att du ansvarar för både medarbetarsamtal/lönesamtal samt ingår i ämbete av ditt chefsansvar i kommunens rektorsgrupp. Du har också pedagogiskt ledningsansvar och leder tillsammans med rektor och ledningsgruppen skolans arbetet i riktning mot ökad likvärdighet och måluppfyllelse bland skolans elever. Du är en viktig del av skolans elevhälsa där du har ett nära samarbete med skolans samlade elevhälsoteam. Vi söker dig som är legitimerad lärare. Tidigare erfarenhet som biträdande rektor eller annan ledarerfarenhet anses som meriterande. Vi ser gärna att du är intresserad av och har erfarenhet kring specialpedagogik och att du besitter en bred kompetens kopplad till kvalité i undervisningen. Du har förmåga att se och möta både personal och vårdnadshavare och utgå från det som fungerar. Du är tydlig i din ledarroll, tydlig i din kommunikation, har en förmåga att sätta helheten framför delarna samt van vid att samarbeta och har en god vilja att vara med och utveckla skolan som helhet. Det är viktigt att du drivs av skolutvecklingsfrågor och ser vikten av ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi ser helst att du tillträder under december månad år 2022.  Sista ansökningsdag är 2022-07-31 och därefter går rektor igenom ansökningarna.            Vi driver Finspång framåt! Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit ett gemensamt mål att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra – varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete. Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag. För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid. Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela