Universitetslektor i pedagogiskt arbete, tillsvidare

Antal platser:
Publicerad: 2022-05-30
Sista ansökningsdag: 2022-06-27
Stad: Göteborg
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärarande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktik, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna: Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser nu en anställning som universitetslektor i pedagogiskt arbete med omfattningen 100%. Vi söker dig med dokumenterad kompetens samt förmåga och intresse av att aktivt medverka till vidareutveckling av en kreativ miljö där forskning, utbildning och samverkan samspelar och stödjer varandra. Ämne  Pedagogiskt arbete Ämnesbeskrivning  Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt ämne som behandlar olika perspektiv och aspekter av arbete inom samhällets olika utbildningsinstitutioner. Forskning och utbildning inom pedagogiskt arbete behandlar frågeställningar angelägna för pedagogiska praktiker, professioner och verksamheter. Arbetsuppgifter  Den aktuella anställningen är i huvudsak inriktad på undervisning och forskning inom pedagogiskt arbete. Anställningen omfattar undervisning på grundläggande och avancerad nivå, framför allt i lärarutbildning, såsom kurser i utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning och examensarbeten. Utbildning och forskning inom pedagogiskt arbete vid institutionen inriktas framför allt mot grund- och gymnasieskolan. Här berörs bland annat relationella aspekter av undervisning, yrkesidentitet, bedömning, styrning och organisering av utbildning, utbildning för hållbar utveckling, samt politiska och sociala villkor för- och effekter av utbildning. I linje med avdelningens forskningsfokusering är kritiska perspektiv på villkor för skola och lärarprofessionen centrala i de arbetsuppgifter som utförs. Genom sin forskning förväntas den anställde bidra till vidareutveckling av någon av institutionens tre forskningsmiljöer. Behörighet  Behörig att anställas som universitetslektor är den som har: • avlagt doktorsexamen i pedagogiskt arbete eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, • visat pedagogisk skicklighet Möjlighet att undervisa på svenska är en förutsättning för anställningen, då undervisningen i huvudsak sker på svenska. Bedömningsgrunder  För att ta del av bedömningsgrunder, läs annonsen i sin helhet på universitetets hemsida: Lediga anställningar | Göteborgs universitet (gu.se) Anställning  Anställningen är en tillsvidareanställning om 100 % vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.   Tillsättningsförfarande  Inkomna ansökningar bedöms först av en eller flera externa sakkunniga som föreslår en tätgrupp av sökande. Sakkunnig bedömer i första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, och även ledningsförmåga och administrativ skicklighet samt samverkan med det omgivande samhället. I rekryteringsprocessen kan det därefter bli aktuellt med provföreläsning/övning/föredrag, intervjuer och referenstagning. I intervjun ges den sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt på sin eventuella, kommande roll vid institutionen. Helhetsbedömningen kommer också beakta bedömningsgrunden personlig lämplighet, tillsammans med de bedömningsgrunder som beaktas i sakkunniggranskning. För vidare information se https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande Kontaktuppgifter för anställningen  Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Christina Osbeck, [email protected], tel: 031-786 2273, eller avdelningschef Martin Harling, [email protected], tel: 031-786 6636. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Mikaela Hansson [email protected], tel: 031-786 5632. Fackliga organisationer  Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  Ansökan  Läs hur ansökan ska utformas på universitetets hemsida: Lediga anställningar | Göteborgs universitet (gu.se) Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-06-20 Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela