Universitetslektor i nationalekonomi, tidsbegränsad anställning

Antal platser:
Publicerad: 2022-05-30
Sista ansökningsdag: 2022-08-01
Stad: Linköping
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Dina arbetsuppgifter Avdelningen för nationalekonomi vid instututionen för ekonomisk och industriell utveckling, innehar ett omfattande och viktigt grundutbildningsuppdrag som bl a omfattar undervisning vid Civilekonomprogrammet, Internationella civilekonomprogrammet, Mastersprogrammet i nationalekonomi, Politices kandidatprogrammet samt fristående kurser. Avdelningen arbetar för en ökad internationalisering genom att utveckla kurser med engelska som undervisningsspråk, att främja internationellt studentutbyte och engagera lärare med erfarenhet av utländska undervisningsmiljöer. I en universitetslektors arbetsuppgifter ingår att ha hand om utbildning, forskning samt administrativt arbete. Som universitetslektor i nationalekonomi undervisar du på kurser inom nationalekonomi på grundnivå och avancerad nivå samt handleder studenter i samband med examensarbeten. Till en universitetslektors uppgifter hör att inom ramen för sin kompetensutveckling bedriva forskning samt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, delta i forskningsprojekt, kommunicera resultat via akademiska publikationer samt bidra till att attrahera externa forskningsmedel. Anställningen inkluderar även administrativa uppgifter, som exempelvis kursansvar och examination. Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete och vi ser gärna att du deltar i och visar intresse för samverkans- eller ledningsuppdrag. I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete. Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.   Dina kvalifikationer Vi söker dig som uppfyller behörighetskraven och har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten, i andra hand den vetenskapliga skickligheten och i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga. Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas: förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. • Dokumenterad pedagogisk skicklighet i nationalekonomi är ett krav för anställningen. • Dokumenterade goda och aktuella undervisningsomdömen, som exempelvis positiva kursutvärderingar, är särskilt meriterande för anställningen. • Genomgången högskolepedagogisk utbildning är meriterande för anställningen. Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas: egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering och förmåga att erhålla externa forskningsanslag. • Doktorsexamen i nationalekonomi är ett krav för anställningen. • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom nationalekonomi är särskilt meriterande för anställningen. Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är skicklighet gällande samverkan, administration och ledarskap i samband med forskning och undervisning. • Dokumenterad erfarenhet av övriga skickligheter är meriterande för anställningen. Då undervisning och forskning sker på svenska och engelska, så ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på både svenska och engelska. Bedömningsgrunder och behörigheter för anställning som lärare framgår av 4 kap 3-4§§ Högskoleförordningen samt av Linköpings universitets anställningsordning. Anställningens omfattning Tidsbegränsad i ca 12 månader till en omfattning på 50-100% Du kommer att arbeta vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Läs gärna mer här: Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Lön och förmåner Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. Förmåner för anställda vid Linköpings universitet. Ansökan Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 1 augusti 2022. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela