Examensarbete, Optimal nätutredning med fokus på överföringskapacitet

Antal platser:
Yrkesbenämning: Civilingenjör, elkraft
Publicerad: 2022-05-13
Sista ansökningsdag: 2022-06-05
Stad: Sundbyberg
Affärsverket Svenska kraftnät (Svk) har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till kraftöverföringssystemet. Nätutvecklingsenheten ansvarar för att utreda alla nya inmatnings- eller uttagsansökningar som Svk fått från anslutande partners. Enheten ansvarar också för att föreslå hur stamnätet behöver utvecklas för att säkerställa en lämplig elleverans. Bakgrund Historiskt och för närvarande på enheten finns en rutin för kraftsystemsutredning där man behöver simulera stamnätet med och utan den nya ansökningen och kontrollera om det finns någon överbelastning eller hög/låg spänning runt den nya inmatningen/uttaget. Enligt denna process kommer det att finnas utmaningar om det finns några olika ansökningar runt ett område och det blir svårt att hitta den bästa lösningen som maximerar den totala inmatning/uttag samtidigt som stamnätet håller sig inom de gränser som krävs. Det finns därför ett behov av att uppgradera den nuvarande processen så att den kan stödja multiutredningsprocessen och förbättra tidseffektiviteten och kvaliteten på resultaten. Uppdraget Målet med detta examensarbete är att utveckla en process/metod som kan användas för att göra nätutredningen optimal, så att den kan leda till maximal input/uttag på rimlig tid samtidigt som stamnätet hålls inom de villkor som krävs. Följande ska ha inkommit för att utbetalning av arvode ska ske: • Exjobbsrapporten ska vara klar och tillgänglig i sin slutversion. • Utlåtande i mail från Svenska kraftnäts handledare att examensarbetaren är klar från Svenska kraftnäts sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på Svenska kraftnät. • Utlåtande i mail från högskolans handledare att examensarbetaren är klar från deras sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på högskolan, och om det ingår opponerat på annans arbete. • Utdrag ur betygsregistret (PDF i mail) där det framgår att godkänt examensarbete är inrapporterat. Omfattning på uppdraget är 30 högskolepoäng. Din bakgrund Du läser en civilingenjörsutbildning och det är att föredra om du som vill delta i detta projekt har genomfört så många som möjligt av följande eller motsvarande kurser: • Tillförlitlighetsanalys av elektriska kraftsystem • Systemplanering • Energisystemanalys • Analys av distributionsnät • Elmarknadsanalys Dessutom kan du ha en gedigen kunskap om optimeringsteori eftersom det mesta av formuleringen av detta projekt behöver lösa en optimering. Datorprogrammeringskunskaper (särskilt MATLAB och GAMS) är också mycket värdefulla i detta projekt. Du bör behärska svenska och engelska i så väl tal som skrift. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav. Dina personliga egenskaper Du har ett starkt teknikintresse kombinerat med en analytisk förmåga och kvalitetsmedvetenhet. Du tar egna initiativ och får saker att hända. Vill du veta mer? För svar på specifika frågor kring uppdraget hänvisar vi till Ebrahim Shayesteh och telefonnummer 0104759801. För svar på allmänna och praktiska frågor hänvisar vi i första hand till Sofia Enoksson, tel. 010-475 97 73. Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 5 juni 2022. Vårt erbjudande till dig På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät en av elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer. Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision "Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling". Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 3 - 6 Månader
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela