LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Forskar-AT-läkare, norra sjukvårdsregionen

Antal platser:
Yrkesbenämning: AT-läkare
Publicerad: 2019-09-10
Sista ansökningsdag: 2019-10-02
Stad: Umeå 
Upp till fyra forskar-AT-tjänster tillsätts inom den norra sjukvårdsregionen efter bedömning av kompetens och forskningsprogram. Särskild hänsyn tas till disputerad forskare, men med möjlighet för icke disputerad forskare som kommit en god bit på väg mot disputation att erhålla sådan tjänst. Ange önskemål om vid vilket sjukhus inom den norra sjukvårdsregionen (Västernorrland, Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten) som du vill göra din kliniska tjänstgöring. Läs mer om Forskar-AT och dess upplägg på www.regionvasterbotten.se/at ARBETSUPPGIFTER Arbetsuppgifter enligt Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (AT). Forskar-AT innebär att den kliniska AT-tjänstgöringen förlängs med 6-12 månaders forskningstid. Forskningstiden fördelas på perioder om 1-6 månader inlagda mellan de kliniska tjänstgöringsplaceringarna. Upp till fyra forskar-AT-tjänster tillsätts inom den norra sjukvårdsregionen efter bedömning av kompetens och forskningsprogram. Särskild hänsyn tas till disputerad forskare, men med möjlighet för icke disputerad forskare som kommit en god bit på väg mot disputation att erhålla sådan tjänst. Ange önskemål om vid vilket sjukhus inom den norra sjukvårdsregionen (Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten) som du vill göra din kliniska tjänstgöring. KVALIFIKATIONER Erhållen läkarexamen senast vid tillträde samt forskningsmeriter. Du ska ha doktorsexamen eller vara registrerad som doktorand vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet senast vid ansökningstidens utgång. För att vara behörig sökande och kunna komma ifråga för anställning som forskar-AT ska du vara verksam i forskning med anknytning till den medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Med anknytning avses att huvuddelen av sökandes eller handledarens forskning är placerad vid Medicinska fakulteten Umeå universitet. Forskningen ska falla inom ramen för ALF, dvs. klinisk forskning med tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjukvården, eller translationell forskning med tydlig klinisk relevans. Projektet bedöms efter nytänkande och originalitet, vetenskaplig kvalitet, den sökandes kompetens liksom projektets genomförbarhet. Ansökningar om forskar-AT bedöms av en bedömargrupp, utsedd av ALF-kommittén, med representanter för Umeå universitet samt regioner i norra sjukvårdsregionen. Slutgiltig ranking av ansökningarna kommer att, på bedömargruppens förslag, fattas i ALF-kommittén i slutet på mars. Efter samråd med berörda verksamhetsföreträdare överlämnas därefter namnen på de högst rankade till ansvariga inom landstinget/regionen för beslut om anställning. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga. Sökande med utländsk läkarutbildning ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Vid Socialstyrelsens krav på författningskurs ska denna vara godkänd vid ansökan. Se Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se ÖVRIGT Ansökan till forskar-AT fordrar, förutom den elektroniska ansökan via rekryteringsverktyget Visma recruit/Offentliga jobb (se länk i annonsen), bilagor som beskriver följande: 1) Meritförteckning, 2) Publikationslista, 3) Forskningsprogram på högst 10 sidor (svenska eller engelska) där det också skall framgå vad den sökande planerar att göra under tilldelad forskningstid och var forskningsarbetet ska bedrivas, 4) Intyg från prefekt och i förekommande fall handledare för icke disputerad angående forskningsanknytning. Dessa handlingar samt eventuella övriga relevanta bilagor skickas in digitalt som bilagor tillsammans med ansökan. Mer information om forskar-AT och dess upplägg hittar du på www.regionvasterbotten.se/at-st. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. http://www.regionvasterbotten.se/at-st Fackliga uppgiftslämnare: Cecilia Nordenson För Västerbottens läns läkareförening cecilia.nordenson@regionvasterbotten.se Anne Liljedahl För SYLF Norrbotten anne.liljedahl@norrbotten.se Kristina Henriksson För SYLF Jämtland/Härjedalen kristina.henriksson@regionjh.se Jonas Wallvik För Medelpads läkareförening jonas.wallvik@rvn.se Lars Rocksén För Ångermanlands läkareförening lars.rocksen@rvn.se

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 3 - 6 månader
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön