LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Utvecklingsledare Java / lösningsarkitekt

Antal platser:
Yrkesbenämning: Backend-utvecklare
Publicerad: 2019-09-03
Sista ansökningsdag: 2020-02-20
Stad: Stockholm 
Rollen innefattar till viss del att agera lösningsarkitekt och kunna att leda systemutvecklarna mot vald lösning, men även utveckla själv. I rollen ingår att: - Arbeta med ett agilt arbetssätt (Scrum) - Utveckla och implementera mjukvarulösningar i Java inom specificerad tid och budget i enlighet med ställda krav och beslutad design. - Utveckling av system sker med hänsyn till den planerade/levererade lösningens hela livscykel. - Utföra enhetstester och integrationstester med andra delsystem - Felsökning för att lösa komplicerade problem/fel. - Tillsammans med scrummaster kommunicera framdrift i sprinten - Delaktig i planering av innehåll i sprint tillsammans med projektets övriga resurser - Agera mentor för systemutvecklarna, hjälpa och stödja - Granska kod och vara bollplank vid problem - Arbeta delvis som lösningsarkitekt - Levererar systemdokumentation. - Dokumenterar implementerad funktionalitet. - Förankra lösningen med områdearkitekten och andralösningsarkitekterna vid behov - Genomgång av lösningen för testare och även vara bollplank vid behov - Agera som 3:e linjens support Uppdraget innefattar arbete inom: - Språk/plattform: Java/JavaEE7 eller senare med fokus på EJB3, JPA2 och JAAS - Databas: Oracle (inkl. SQL och PL/SQL) - Byggstöd: Maven och Ant samt Jenkins - Versionshantering: Git - Versionshantering databas: Liquibase - Applikationsserver: weblogic v10 och weblogic v12 - Utvecklingsverktyg: IntelliJ IDEA för Java-utveckling - Testautomatisering och testramverk: Junit/Mockito/JBehave - Driftsmiljö: Unix/RedHat Enterprise Linux Kravspecifikation: - Minst 9 års arbetserfarenhet av Java/JavaEE-utveckling under de senaste 10 åren - Minst 7 års arbetserfarenhet av att jobbat i team som använder automatiska byggen, med Jenkins som byggserver under de senaste 10 åren - Minst 4 års arbetserfarenhet av arbete i ledande roll som ”lead developer” eller ”mentor” i JavaEE-baserat utvecklingsprojekt under de senaste 5 åren - Minst 2 års erfarenhet av rollen som lösningsarkitekt under de senaste 5 åren. - Minst 2 års erfarenhet av att ha arbetat och ansvarat för integration mellan olika applikationer under de senaste 3 åren. - Minst 1 års arbetserfarenhet av testautomatisering de senaste 5 åren - EJB3 - JPA eller Hibernate - Maven - jUnit

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida